“İNFAZ HUKUKU UYGULAMALARI” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI ANTALYA’DA BAŞLADI

17 Mart 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından 17-19 Mart 2023 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek “İnfaz Hukuku Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim programı Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının gerçekleştireceği eğitim programına,  Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen infaz hâkimleri ile infazdan sorumlu Cumhuriyet savcıları katılacak.

17-19 Mart 2023 tarihleri arasında devam edecek eğitim programında katılımcılara; “Ana Başlıkları İle İnfaz Hukuku, Hapis Cezalarının infazı, Adli Para Cezalarının İnfazı, İnfazda İyi Hal Kavramı ve İyi Hal Değerlendirmeleri, Ceza İnfaz Kurumu İşlemlerine Dair İnfaz Uygulamaları, İnfaz Hâkimliği Uygulamaları ve İnfaz Hukukunun Güncel Konularına İlişkin Yargıtay Yaklaşımı” konu başlıklarında sunumlar yapılacak.