İmar Hukuku ve Parselasyon İşlemleri Konulu Meslek İçi Eğitim Programı 18-20 Ekim 2019 Tarihinde düzenlenmiştir.

23 Ekim 2019
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Tarafından İmar Hukuku ve Parselasyon İşlemleri konulu meslek içi eğitim programı 18 - 20 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenmiştir.