“İÇTİHAT PAYLAŞIMI VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” GAZİANTEP’TE BAŞLADI

17 Kasım 2023
Türkiye Adalet Akademisi

Danıştay Başkanlığı ile iş birliği halinde Türkiye Adalet Akademisi tarafından 17-19 Kasım 2023 tarihinde Gaziantep’te düzenlenecek “İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı”, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Daire Üyesi Aysel Demirel ve Danıştay Başkan Vekili Mahmut Vural’ın konuşmalarıyla başladı.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ve Danıştay Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen toplantı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ile Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulundan oluşan 24 kişilik heyet ile konusuna göre 90 ayrı İstinaf Daire Başkanın katılımıyla gerçekleştirilecek.

17- 19 Kasım 2023 tarihleri arasında devam edecek toplantıda, uygulamada karşılaşılan sorunların önüne geçilmesi, güncel gelişmelerin takip edilmesi ve uygulamadaki farklılıkların giderilerek içtihat ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla iki farklı grup halinde, “Aykırılığın Giderilmesi Müessesesinin Önemi ve Usulü”, “Aykırılığın Giderilmesi Müessesesinin Uygulanması ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararları” ile “Aykırılığın Giderilmesi Müessesesinin Uygulanması ve Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararları” konu başlıkları ile ele alınacak.