“İÇTİHAT PAYLAŞIM VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” BURSA’DA BAŞLADI

3 Mart 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Danıştay Başkanlığı ve Türkiye Adalet Akademisinin iş birliğiyle, 03-05 Mart 2023 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek “İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı” ülkemizde meydana gelen ve on bir ili etkisi altına alan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza saygı duruşunun ardından Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mahmut Şahin, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığınca Danıştay Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen toplantı, Danıştay 12. Dairesi ile İdari Dava Daireleri ve Vergi Dava Daireleri Kurullarından oluşan 30 kişilik Danıştay heyeti ile 8 ayrı Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ve konusuna göre 19 ayrı İstinaf Daire Başkanının katılımıyla gerçekleştirilecek.

03-05 Mart 2023 tarihleri arasında devam edecek toplantıda, uygulamada karşılaşılan sorunların önüne geçilmesi, güncel gelişmelerin takip edilmesi ve uygulamadaki farklılıkların giderilerek içtihat ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla; “Aykırılığın Giderilmesine Dair İdari Dava Daireleri Kurulu Uygulamaları”, “Aykırılığın Giderilmesine Dair Vergi Dava Daireleri Kurulu Uygulamaları” ve “Danıştay 12. Daire Uygulamaları ve Yaşanan Güncel Sorunlar” konu başlıkları ile ele alınacak.