“İCRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI ERZURUM’DA BAŞLADI

16 Haziran 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından 16-18 Haziran 2023 tarihlerinde Erzurum’da düzenlenecek “İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar” konulu meslek içi eğitim programı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erdoğan Güleç, Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Dairesi Hâkimi Rıdvan Kayacan ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının gerçekleştireceği eğitim programına, icra davalarına bakan icra mahkemesi hâkimlerinin yanı sıra, istinaf mahkemelerinin icra hukuk alanına bakmakla görevli daire başkan ve üyeleri katılacak.

16-18 Haziran 2023 tarihleri arasında devam edecek eğitim programında katılımcılara; “Şikâyet ve İtiraz, İtirazın Kaldırılması- Tahliye, İhalenin Feshi, Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipler, Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takipleri ve Buna İlişkin İcra Mahkemesine Yapılan Başvurular, İlamlı Takipler-Tebligat, İstihkak Davaları” konu başlıklarında sunumlar yapılacak.