‘İCRA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR’ KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

24 Haziran 2022
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından 24-26 Haziran 2022 tarihleri arasında “İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar” konulu meslek içi eğitim semineri Van’da başladı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir’in açılış konuşmasıyla başlayan “İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar” konulu meslek içi eğitim seminerinde 81 katılımcı bulunacak. 

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar konusu davalarına bakmakla görevli Bölge Adliye Mahkemesi Başkan ve Üyeleri ile hâkimlere yönelik düzenlenen İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar konulu meslek içi eğitim seminerinin üç gün süreceğini ve seminer ile 81 katılımcının eğitim alacağını vurguladı. Başkan Özdemir: “ Yenilenen ve güçlenen yapısı, “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışını temel alan vizyonuyla, çalışmalarına ara vermeden devam eden Türkiye Adalet Akademisi; Aday Eğitimi, hâkim ve savcı eğitimleri, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen Hizmet İçi Eğitimler ile yabancı ülke hâkim ve savcılarına yönelik Yurt Dışı Eğitimler olmak üzere; dört alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Hedefimiz; hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmektir.

Hizmet içi eğitimlerimiz kapsamında da bugün başlayan ‘İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar konulu eğitim seminerimize Hâkim ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen 81 katılımcı ile meslek içi eğitimimiz tamamlayacağız. Bu eğitim kapsamında, Şikayet, İtiraz ve İtirazın Kaldırılması, İlamlı Takipler, Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Yapılan Takipler, Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takipleri ve Buna İlişkin İcra Mahkemesine Başvurular, İstihkak Davaları, İhalenin Feshi konuları aktif bir şekilde görüşülecek. İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar konulu meslek içi eğitim seminerimizin tüm katılımcılar için başarılı olmasını diliyorum” dedi.