“HUKUKÇULARA YÖNELİK İNFAZ HUKUKU UYGULAMALARI” KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI ESKİŞEHİR’DE BAŞLADI

22 Aralık 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi ve Eskişehir Barosu iş birliğinde, 22 Aralık 2023 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen “Hukukçulara Yönelik İnfaz Hukuku Uygulamaları” konulu hizmet içi eğitim programı, Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir’in konuşmalarıyla başladı.

Hukukçulara yönelik düzenlenen eğitime; Hâkim ve Cumhuriyet savcıları, avukatlar, stajyer avukatlar, yazı işleri müdürleri, ceza infaz kurumları müdürleri ve personeli ile kolluk kuvvetleri katılacak.

Program kapsamında Yargıtay 1. Ceza Dairesi Üyesi Osman Atalay, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Tetkik Hâkimi Ersin Turan ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Karakehya tarafından katılımcılara; “Hapis Cezalarının İnfazı, Adli Para Cezalarının İnfazı, İnfaz Hâkimliği Uygulamaları (Koşullu Salıverilme ve Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması, Şikâyet, İçtima, Mahsup, Denetimli Serbestlik ve Diğer Uygulamalar) ile İnfazda İyi Hal Kavramı ve İyi Hal Değerlendirmeleri” konu başlıklarında sunumlar yapılacak.