“FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI ANKARA’DA BAŞLADI

1 Aralık 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından, 01-02 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek “Fikri Mülkiyet Hukukundan Kaynaklanan Davalar” konulu meslek içi eğitim programı, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Tubanur Karakurt Akkaya’nın konuşmalarıyla başladı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının gerçekleştireceği eğitim programına, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri hâkimleri ile fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde bu davalara bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesi hâkimleri katılacak.

01-02 Aralık 2023 tarihleri arasında devam edecek eğitim programında katılımcılara; “Telif Haklarına İlişkin Davalar; Tecavüzün Men’i ve Ref’i ile Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Fikri Mülkiyet Haklarının Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması, Fikri Mülkiyet Haklarında Geçici Hukuki Himayeler, Marka Haklarına Tecavüzden Doğan Davalar, Marka İptal ve Hükümsüzlük Davaları, Marka Kullanma Defi, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaret ve Patent Haklarına Tecavüzden Doğan Davalar, Eseri Konu Alan Sözleşmelerden Doğan Davalar ile Bağlantılı Haklardan Doğan Davalar” konu başlıklarında sunumlar yapılacak.