“ETKİN SORUŞTURMA VE İFADE ALMA TEKNİKLERİ, ÖZEL SORUŞTURMA USULLERİ” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM BAŞLADI

9 Aralık 2022
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından 09-11 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Etkin Soruşturma ve İfade Alma Teknikleri, Özel Soruşturma Usulleri” konulu meslek içi eğitim, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen’in açılış konuşmalarıyla Afyonkarahisar’da başladı.Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından 09-11 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Etkin Soruşturma ve İfade Alma Teknikleri, Özel Soruşturma Usulleri” konulu meslek içi eğitim, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen’in açılış konuşmalarıyla Afyonkarahisar’da başladı.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının gerçekleştirileceği eğitim programına, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen 104 Cumhuriyet Savcısı katılacak. 

Eğitim kapsamında katılımcılara; Suç İhbarı Üzerine Yapılacak İşlemler, Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar (CMK 158/6) Delillerin Toplanması ( Olay Yeri İnceleme, Keşif, Yer Gösterme, Bilirkişi Tayini, Teşhis, Ölü Muayene, Otopsi vs.), Adli Arama, El Koyma, İletişimin Kayda Alınması – Tespiti, Gizli Soruşturmacı Atanması, Teknik Araçlarla İzleme, Savcılık Kararlarında Dikkat Edilmesi Gerekli Olan Hususlar, Sık Karşılaşılan Suçlarda Yapılacak Soruşturma İşlemleri, Etkili İfade Alma Teknikleri, Özel Soruşturma Usulleri (4483 Sayılı Kanun, 2547 Sayılı Kanun vb., Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkındaki Soruşturmalar, Adalet Bakanlığının Görev ve Yetkisi Kapsamında Yürütülmesi Gereken Soruşturmalar, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Etkili Soruşturmanın Genel İlkeleri, Soruşturmanın Makul Süre İçerisinde Sonuçlandırılması, Suçsuzluk Karinesi, Yasak İfade ve Sorgu Yöntemleri konularında katılımcılara sunumlar yapılacak.