“ETKİN SORUŞTURMA VE İFADE ALMA TEKNİKLERİ İLE ÖZEL SORUŞTURMA USULLERİ” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI ANTALYA’DA BAŞLADI

17 Kasım 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından, 17-19 Kasım 2023 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek “Etkin Soruşturma ve İfade Alma Teknikleri İle Özel Soruşturma Usulleri” konulu meslek içi eğitim programı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak’ın konuşmalarıyla başladı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının gerçekleştireceği eğitim programına, talep eden Cumhuriyet savcılarının yanı sıra Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından resen görevlendirilen Cumhuriyet savcıları katılacak.

17-19 Kasım 2023 tarihleri arasında devam edecek eğitim programında katılımcılara; “Suç İhbarı Üzerine Yapılacak İşlemler, Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar (CMK 158/6) Delillerin Toplanması, Adli Arama, El Koyma, İletişimin Kayda Alınması – Tespiti, Gizli Soruşturmacı Atanması, Teknik Araçlarla İzleme, Savcılık Kararlarında Dikkat Edilmesi Gerekli Olan Hususlar, Sık Karşılaşılan Suçlarda Yapılacak Soruşturma İşlemleri, Etkili İfade Alma Teknikleri, Özel Soruşturma Usulleri, Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkındaki Soruşturmalar, Adalet Bakanlığının Görev ve Yetkisi Kapsamında Yürütülmesi Gereken Soruşturmalar ile Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Etkili Soruşturmanın Genel İlkeleri, Soruşturmanın Makul Süre İçerisinde Sonuçlandırılması, Suçsuzluk Karinesi, Yasak İfade ve Sorgu Yöntemleri” konu başlıklarında sunumlar yapılacak.