Eğitim Veren Birimlerden İşbirliği Toplantısı

16 Ekim 2020
Türkiye Adalet Akademisi

Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan “İnsan Kaynaklarının Nitelik ve Niceliğinin Arttırılması” başlıklı 3 numaralı amaç doğrultusunda Adalet Bakanlığı’nın eğitim faaliyetlerini yürüten birim amirleri ile işbirliği içinde eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla Türkiye Adalet Akademisinde işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir’in ev sahipliğinde yürütülen “İnsan Kaynaklarının Nitelik ve Niceliğinin Arttırılması” amacıyla Adalet Bakanlığının eğitim faaliyetlerini yürüten birim amirleri toplantısına, Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı Dr. Abdullah Şengönül, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı İbrahim Şahin, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sezer, Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Uğur Parlak katıldı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir,  “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışı ile çalışmalarını yürüttüklerini belirtti. İnsan Haklarına ve hukuka bağlı, tarafsız toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek hâkim ve savcılar yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Özdemir; “Hâkim ve savcı eğitimleri adaletin sağlanabilmesi için son derece öneme haizdir. Akademi bünyesinde özellikle COVİD-19 süreci sonrasında eğitim platformlarımızı geliştirerek, ihtiyaç duyulan konuları dijital ortama taşıma kararı aldık. Çok kısa bir sürede UZEM merkezimizi kurarak ihtiyaç duyulan eğitim açığımızı kapattık. Böylece çevrimiçi ve çevrimdışı uzaktan eğitim organizasyonları hedefimizi de tutturmuş olduk. Bundan sonraki süreçte de Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetlerine her türlü desteği sağlamaya hazırız. Ortak yapılacak çalışmalarla, hakim ve savcılar ile personelin çalışma ortamlarındaki iletişim becerilerinin artırılmasının adalete olan güveni artıracaktır.” İfadelerine yer verdi. 

Eğitim Kalitesinin Arttırılması İşbirliği toplantısında, üç kurumun eğitim bilgilerinin paylaşımı, ortak havuz oluşturulması, insan kaynakları konusunda işbirliğinin sağlanması görüşlerine yer verildi.