DİJİTAL PLATFORMDA İLK ULUSLARARASI KOLOKYUM

02 Aralık 2020
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Türkiye Adalet Akademisi ve TİKA işbirliğinde 9 Afrika ülkesinin katılımı ile “Çevrimiçi Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri Kolokyum” programı başladı.

Türkiye Adalet Akademisi ve TİKA işbirliğinde, hâkimler, savcılar ve adalet sisteminde çalışan uzmanlar için düzenlenen dört günlük “Çevrimiçi Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri Kolokyum” programına Cezayir, Cibuti, Filistin, Irak, Mozambik, Sudan, Somali, Tunus ve Uganda katıldı.

Çevrimiçi kolokyum programı ile E-Adalet uygulamaları, İhtisas Mahkemeleri ve Adli Bilişim konularında Türkiye’de kabul edilen model uygulamalara ilişkin eğitim verilerek, katılımcıların deneyimlerinin arttırılması, kalıcı ve etkin bir uluslararası işbirliğinin tesis edilmesi amaçlandı. Kolokyum programı ile adalet yönetiminde etkinliğin ve verimliliğin artırılması, adalete erişimin kolaylaştırılmasına ilişkin bazı hukuki düzenleme ve uygulamaların paylaşılarak, sürdürülebilir ve etkin politikalar geliştirmek konusunda bilgi ve deneyimlerini artırmaları, Türkiye’nin adalet yönetimi politikasının nasıl şekillendiğini ve yapılandırıldığını öğrenmeleri, Türk hukukunda yargılamanın hızlandırılması ve verimli adalet yönetimi amacıyla getirilen uygulamalar hakkında bilgi edinmeleri, bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı elde etmeleri, mesleki anlamda uluslararası iletişim kurma imkanı elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir yaptığı açılış konuşmasında, Uluslararası vizyon ve gelen eğitim taleplerini yeni sürecin ruhuna uygun olarak dijital platformda sürdürmeye devam ettiklerini belirterek; “Yargının kurucu unsurları olan hakim ve savcılara yönelik meslek içi eğitim, hâkim ve savcı adaylarına yönelik meslek öncesi eğitimden sorumlu bir kurum olan Türkiye Adalet Akademisi, Türk yargı sistemi için çok önemli bir görev ifa etmektedir.  Türkiye Adalet Akademisi; aday eğitimi, hâkim ve savcı eğitimi, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen hizmet içi eğitimler ile yabancı ülke hâkim ve savcılarına yönelik yurt dışı eğitimler olmak üzere dört alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Hedefimiz; hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmektir.

 

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ DEVAM ETMEKTEDİR

Türkiye Adalet Akademisi; hâkim ve savcıların yetiştirilmesine ilişkin görevlerinin yanı sıra, hâkim ve savcı adaylarının eğitimini yapan kurumlarla işbirliğine giderek, birçok ülkenin yargı okulları ve yargı kuruluşları ile karşılıklı ilişkiler geliştirmektedir.  Türkiye Adalet Akademisi, yüze yakın ülke ile yakın işbirliği içerisinde ve sürekli irtibat halindedir. 2020 yılında yabancı hâkimler, savcılar ve adalet uzmanlarının eğitimine yönelik uluslararası kolokyumlar planlamış isek de, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle bu programları yüz yüze olarak gerçekleştiremedik. Bununla birlikte, pandemi döneminde; 44 Azerbaycan hâkim adayına verdiğimiz bir hafta süreli uzaktan eğitimi tamamladık.  Ayrıca, Türkiye’nin dönem başkanlığında ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci çatısı altında bu coğrafyada yer alan 11 yargı eğitim kuruluşu ile bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda, pandemi sonrası yargı eğitiminde yaşanan gelişmeleri ele aldık ve bilgi paylaşımında bulunduk.

DİJİTAL PLATFORMDA İLK KOLOKYUM

Uluslararası vizyonumuz ve gelen eğitim talepleri doğrultusunda hazırladığımız kolokyumları pandemi döneminde dijital platformda yürütmeye karar verdik. Bu kapsamdaki ilk kolokyumu sizlerle birlikte gerçekleştirmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim.  Düzenlediğimiz bu kolokyum ile yargılama sürelerinin kısaltılmasına ve yargının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine imkan veren modellerin siz değerli katılımcılar ile paylaşılması amaçlanmaktadır. Bilgi ve tecrübelerin paylaşılması ve kalıcı bir işbirliğinin tesisi bu kolokyumun en önemli gayesidir. Yeni sürecin ruhuna uygun olarak dijital platformda düzenlediğimiz ve dört gün sürecek bu kolokyuma katılan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

KOLOKYUMDA 18 KONU BAŞLIĞI GÖRÜŞÜLECEK

01 Aralık-04 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek uluslararası çevrimiçi kolokyum da E-Adalet uygulamalarında UYAP-SEGBİS, E-Tebligat, İcra Dairelerinde Elektronik İşlem Uygulamaları; Adli Bilişim alanında Adli Bilişim Kavramı, Vaka Türlerine Göre Dijital Deliller ve Toplama Yöntemleri, Adli Ses İncelemeleri, Sosyal Medya ile İlgili Dijital Delil Toplama Yöntemleri, Adli Bilişim Laboratuvarı Kurulmasında Önemli Noktalar ve Otomasyon;  İhtisas Mahkemeleri alanında ise, İcra Mahkemeleri ve Yargılama Usulleri, İnfaz Hakimliği ve Yargılama Usulleri, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri ve Yargılama Usulleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Yargılama Usulleri, Çocuk Mahkemeleri, İş Mahkemeleri ve Yargılama Usulleri, Tüketici Mahkemeleri ve Yargılama Usulleri, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri ve Yargılama Usulleri, Aile Mahkemeleri ve Yargılama Usulleri ile Türk Yargı Sistemi konuları gündemi oluşturacak.