CEZA HUKUKUNDA GEREKÇELİ KARAR İLE ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

17 Mart 2023
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Konseyi ile iş birliği içinde;  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) uygulanması konusunda ceza adaleti sisteminin geliştirilmesi; ceza adaleti kurumları ile hukuk çalışanlarının AİHS hükümlerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadının uygulaması konusunda kapasitesini ve insan hakları hukuku konusunda farkındalıklarını artırmaya katkı sağlamayı hedefleyen "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Arttırılması Projesine (CAS II) ilişkin faaliyetlerini sürdürüyor.

Proje kapsamında 17-18 Mart 2023 tarihlerinde “Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar” İle “Özgürlük ve Güvenlik Hakkı” konulu meslek içi eğitim programı 138 hâkim ve Cumhuriyet savcısının katılımı ile Ankara’da gerçekleştirilecek.

Söz konusu meslek içi eğitimlerde katılımcılara; ceza hukukunda gerekçeli karar hakkı, gerekçeli karar uygulamaları, AİHS madde 5’in uygulama kapsamı ve tutuklama kararına alternatif tedbirler konularında eğitim verilecek.