CEZA HUKUKUNDA GEREKÇELİ KARAR İLE ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

10 Haziran 2022
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Konseyi ile iş birliği içinde;  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) uygulanması konusunda ceza adaleti sisteminin geliştirilmesi; ceza adaleti kurumları ile hukuk çalışanlarının AİHS hükümlerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadının uygulaması konusunda kapasitesini ve insan hakları hukuku konusunda farkındalıklarını artırmaya katkı sağlamayı hedefleyen "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Arttırılması Projesine (CAS II) ilişkin faaliyetlerini sürdürmektedir.

Proje kapsamında 10-11 Haziran 2022 tarihlerinde “Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar” İle “Özgürlük ve Güvenlik Hakkı” konulu ikinci Meslek İçi Eğitim programı 105 hâkim ve Cumhuriyet savcısının katılımı ile İzmir’de gerçekleştirildi.  

Söz konusu meslek içi eğitimlerde; ceza hukukunda gerekçeli karar hakkı, gerekçeli karar uygulamaları, karar yazma tarzının sistematik bir şekilde benimsenmesi, ara kararlarda gerekçe yazılması, adil yargılanma bağlamında gerekçeli karar hakkı, gerekçeli karar yazımında üzerinde durulması gereken dil ve yazım biçimi, AİHS madde 5’in uygulama kapsamı, mevzuatımızda ve uluslararası hükümlerde tutuklama kararının gerekçelendirilmesi, tutuklama kararına alternatif tedbirler konuları aktarıldı.