CEZA ADALET SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA “EĞİTİCİ EĞİTİMİ” PROGRAMI BAŞLADI

15 Mart 2021
Türkiye Adalet Akademisi

‘Türkiye’de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Projesi (CAS-II)’  kapsamında Ankara’da “Eğitici Eğitimi-Yöntem ve İçerik Belirleme” programı başladı. Program  beş gün devam edecek.

‘Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Projesi’ kapsamında Akademide ders veren hâkimlerin yanı sıra diğer yargı kurumlarından katılan eğitici hâkim ve savcılara yönelik düzenlenen “Eğitici Eğitimi Programı” ile Türkiye Adalet Akademisinin eğitim kapasitesinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. 

CRİSTİAN URSE: AKADEMİ İLE İŞ BİRLİĞİNE GÜVENİYORUZ

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, programın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Adalet Akademisi ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Ofis Başkanı Urse; “Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması amacıyla düzenlediğimiz ortak bir projemiz var. Türkiye Adalet Akademisi ile yaptığımız iş birliği konusunda Akademi yönetimine de teşekkür etmek istiyorum. Bu proje kapsamında yaptığımız çalışmalarda adalet uzmanlarının çeşitli ihtiyaçlarının analizini yaparak, bunlarla ilgili içerik bilgisini de hazırladık. Aslında eğitimlerde kullandığımız bir sürü araç var. Hem çeşitli ülkelerdeki, hem de Türkiye’deki adalet uzmanlarının eğitimleri için kullandığımız Strasbourg’daki merkezimiz ve online gerçekleştirdiğimiz HELP kurslarımız var. Bununla birlikte bir de yerelde gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizin yanı sıra daha önceden pratiğini yaptığımız ve çeşitli profesyonellerin eğitimlerinde etkili olduğunu bildiğimiz metodlarımız mevcut. Bu anlamda daha fazla sayıda eğiticinin eğitimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Uzun dönemdeki hedeflerimize ulaşma noktasında da partnerimiz Türkiye Adalet Akademisi ile olan iş birliğine güveniyoruz. Türkiye Adalet Akademisi, eğitimlerin sabit olmasını ve istikrarlı olmasını sağlayabilecek platforma sahip bir kurum. Türkiye Adalet Akademisine ve Başkan Muhittin Özdemir’e teşekkür ediyor, eğitimde başarılar diliyorum” dedi.

MUHİTTİN ÖZDEMİR: İLK HEDEFİMİZ AKADEMİNİN EĞİTİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de, Türkiye’de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Projesi (CAS-II) kapsamında Türkiye Adalet Akademisinin eğitim kapasitesinina güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Başkan Özdemir; “Bu proje kapsamında, ceza hukuku derslerine yönelik eğitim veren Akademi hâkimleri ile diğer kurumlardan iştirak ederek eğitime katkı sağlayan hâkim ve savcılara yönelik gerçekleştireceğimiz bu eğitici eğitimi programı ile Türkiye Adalet Akademisinin eğitim kapasitesinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz. Bu eğitim; hem yetişkin eğitimine yönelik temel ilkelerin görülmesi, hem de taslakları hazırlanan modüllerde yer alan etkinliklerin grup çalışmalarıyla uygulanacak olması yönüyle bundan sonraki eğitimlerimiz açısından önem taşımaktadır.

BELİRLEDİĞİMİZ SEKİZ ANA ÇALIŞMAYI TAMAMLADIK

‘Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Projesi’ kapsamında hedeflediğimiz sekiz ana hedefi gerçekleştirdik. Öncelikle yargı eğitimi ve Akademinin ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Saha ziyaretleri yaparak, diğer yargı kurumları ile görüşmeler gerçekleştirdik. İhtiyaç analizi raporuna veri elde etmek amacıyla 2019 yılında İspanya Yargı Okuluna çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Elde edilen verilerle birlikte Akademi tarafından da uygun bulunan ihtiyaçlara göre hazırladığımız “Eğitim İhtiyaç Analizi” raporu ile “Meslek Öncesi Eğitimin Analizi ve Yeni Bir Model Önerisi” raporundan elde ettiğimiz verilerle eğitim reformu çalışmalarımızı bu projeye entegre ettik.

Türkiye Adalet Akademisinin çevrimiçi eğitim platformu bünyesinde bir e-kütüphane oluşturulması faaliyeti kapsamında, ‘Akademi Kütüphanesi Danışma Kurulu’nu oluşturduk. ‘TAA Elektronik Kütüphanesi İçin İhtiyaç Analizi Raporu’ ve ‘Kütüphane Stratejik Planı’nı hazırladık.  Cumhurbaşkanlığının dördüncü 180 günlük eylem planında yer alan yeni bir kütüphane binası yapımı çalışmamızla eş zamanlı olarak çevrimiçi kütüphane kurulum çalışmasına yönelik hazırlıklar da devam etmektedir. Akademinin yeniden yapılandırılması ile ilk kez oluşturulan ‘Ölçme ve Değerlendirme Merkezi’nin kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla online toplantılar düzenledik. ‘Ceza Yargılamasında Gerekçe, Ceza Soruşturma ve Kovuşturmalarında Süreçlerinde Usuli Güvenceler ve Koruma Tedbirleri ile Tutuklamaya Alternatif Tedbirler’ konulu 3 HELP modülünün Türkçe dilinde ulusal adaptasyonunu da sağladık. Ayrıca Akademi bünyesinde kurulan ‘İnsan Hakları Merkezi’nin faaliyetleri kapsamında adaylar ile hâkim ve savcıların HELP eğitimlerini kararlılıkla sürdürüyoruz.

PANDEMİ SÜRECİNDE ‘UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ’Nİ ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANARAK EĞİTİMLERİMİZE ARA VERMEDEN DEVAM ETTİK

Bildiğiniz gibi tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında eğitim sektörü gelmektedir. Bu süreçte, eğitim faaliyetlerinin aksamadan devam ettirilmesi amacıyla Akademi bünyesinde daha önce kurmuş olduğumuz ‘Uzaktan Eğitim Merkezi’ni etkin bir şekilde kullanarak, meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerle birlikte, diğer ulusal ve uluslararası tüm iş birliği faaliyetlerimizi devam ettirdik. Bu eğitici eğitimi programı da, gayretle yürüttüğümüz çalışmaların bir parçasıdır. ‘Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Projesi’nin ‘Eğitici Eğitimi’ noktasında çok faydalı olacağını düşünüyor, eğitici eğitimi programının hedeflenen amaçlarına ulaşmasını diliyorum” dedi.