AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİNİN 4. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

25 Nisan 2023
Türkiye Adalet Akademisi

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesinin 4. Yürütme Kurulu Toplantısı 25 Nisan 2023 tarihinde Ankara’da düzenlendi. 

Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hâle getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen projenin 4. Yürütme Kurulu Toplantısına; Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Konseyi, Yargıtay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği temsilcileri katıldı.

ÖZDEMİR: BU PROJE DAHA SONRA YAPILACAK ÇALIŞMALARA IŞIK TUTACAK NİTELİKTE

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilerek, Avrupa Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülen projenin 4. Yürütme Kurulu Toplantısı’nda konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir: “Aile hukuku son yıllarda ülkemizde üzerinde en çok değerlendirme yapılan alanlardan birisi. Bu proje kapsamında biz de aile hukuku alanında faaliyetler yürütüyoruz. Projemiz bu anlamda daha sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacak nitelikte bir proje. Projenin sonuçları itibarıyla, sadece adalet sistemine ilişkin değil toplumdaki tüm bireylere aile hukuku kapsamında fevkalade önemli etkileri olacak. İnşallah projemiz ortaya koyacağı çözümler ile aile hukuku alanındaki konulara yeni bir bakış açısı, yeni çözümler üretecek bir proje olacak. Proje aynı zamanda çıktıları itibarıyla TBMM’ye yasama önerisi olarak da sunulacak. 

Projemiz tüm paydaşlarımızın çabalarıyla ortaya çıktığı günden bu yana, planlandığı şekilde devam ediyor. Bu çalışmalara ek olarak aile hukukunun tarafları olan üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, baroların katılımlarıyla hem proje süresince elde edilen bilgi birikiminin paylaşıldığı hem de katılımcıların görüşlerinin alındığı bir aile hukuku kongresi yapmayı da planlıyoruz. Aynı zamanda biz Türkiye Adalet Akademisi olarak bu kongreleri yılda bir kez veya iki yılda bir kez olmak üzere düzenli aralıklarla devam ettirilmesini sağlayacağız.

Projede hedeflediğimiz bir diğer unsur da eğitim bileşenleri ile ilgili çalışmalarımızı nihayete erdirmek. Bu noktada sadece hâkimler, savcılar ya da hâkim adaylarının değil toplumda aile hukuku konusunda eğitime ihtiyaç duyan tüm kesimlerin yararlanabileceği interaktif bir eğitim portalı üzerinden, aile hukuku konusunda eğitimlerin yer alacağı bir sistem kurmayı da planlıyoruz.

Projemizde bu aşamaya gelmemizde katkısı bulunan tüm paydaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım verimli bir toplantı olur.” şeklinde konuştu.

Toplantı, Avrupa Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi proje ekibinin, 6 Ekim 2022 tarihinde yapılan 3. Yürütme Kurulu toplantısından bugüne gerçekleştirilen faaliyetler hakkında ve gelecek faaliyetlerin planlanması konusunda katılımcıları bilgilendirmesi ve ardından proje paydaşlarınca yapılan değerlendirmeler ile sona erdi.