AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİNİN 2. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

06 Nisan 2022
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

 “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesinin 2. Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hâle getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen projenin 2. Yürütme Kurulu Toplantısına Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Daire Başkan Yardımcısı Sevil Bostancı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Gamze Kösekahya katıldı.

 “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilerek, Avrupa Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülüyor. Proje, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hâle getirilmesini sağlamayı ve aile mahkemelerinin özellikle kadınların, çocukların ve diğer aile üyelerinin haklarını korumadaki etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.

ÖZDEMİR: PROJEMİZ TOPLUMUN TÜM FERTLERİNİ İLGİLENDİRMEKTEDİR

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesinin 2. Yürütme Kurulu Toplantısında , “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Uygulamalarının İyileştirilmesi Çalıştayı”na vurgu yaptı. Başkan Özdemir; “Projemizin açılış konferansını gerçekleştirdiğimiz 18 Ocak 2022 tarihinden bu yana çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Proje faaliyetleri aile hukuku alanında yaşanan sorunlara doğrudan temas etmektedir. Bugüne kadar aldığımız geri dönüşler ile de bu durumu daha iyi anlayabilmekteyiz. Aile mahkemeleri uygulamalarının iyileştirilmesi, adalet hizmetinin kalitesini de artırmaktadır. Bu nedenle projemiz, toplumun adalet duygusunu doğrudan karşılar mahiyettedir ve toplumun tüm fertlerini ilgilendirmektedir. Proje çalışmalarımız bu nedenlerle büyük önem taşımaktadır.

Tüm süreçlerde güçlü kurumsal kapasitemizle Proje başarısının artırılması için katkı sunduk ve sunmaya da devam edeceğiz. Projede Akademimizin dışında; HSK, Yargıtay, Adalet ve Aile Bakanlığının ilgili birimleri, barolar, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler de yer almakta olup bugüne kadar sağladıkları katkılar için müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim.

PİLOT ADLİYELERİMİZ İLE ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK

Projemiz kapsamında pilot adliyelerimizi Ankara, İzmir, Sakarya, Ordu, Hatay, Kars ve Mardin olmak üzere ülkemizin yedi bölgesinden belirledik. Bu belirlemede aynı zamanda iş yükü ve mahkeme sayısını da göz önünde bulundurduk. Bu sayede tüm bölgelerimizin aile hukuku bakımdan sosyal, kültürel ve hukuki durumuna yakından vâkıf olarak çözüm önerileri geliştirmenin daha isabetli olacağını değerlendirdik.

Projemiz kapsamında son olarak 16-18 Mart 2022 tarihlerinde pilot illerimizden olan Kars’ın Sarıkamış ilçesinde “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Uygulamalarının İyileştirilmesi Çalıştayı”nı gerçekleştirdik. Çalıştay’a; Kars ve çevre illerde görev yapmakta olan hâkim ve Cumhuriyet savcıları, ilgili mülki idare amirleri, kolluk amirleri ve görevlileri, ŞÖNİM temsilcileri katılım sağladı. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunularak bilgi paylaşımı yapıldı. Çalıştayın, uygulayıcılar arasındaki koordinasyonun sağlanmasına ve farkındalık yaratılmasına büyük bir katkı sağladığına inanıyorum.

Sarıkamış’ta gerçekleştirdiğimiz çalıştay ve gerçekleştireceğimiz diğer faaliyetler sonucu geliştirilecek yeni uygulamalar, araçlar ve çözüm önerilerinin tüm toplumumuza fayda sağlaması bizim heyecanımızı ve çalışma azmimizi artırmaktadır.

PROJEDE EMEĞİ GEÇEN TÜM EKİBE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Projemizde bu aşamaya gelirken süreçte emeği geçen, her türlü konu ile ayrıntılı bir şekilde ve gayretle ilgilenen iş birliği yapmaktan mutluluk duyduğumuz Avrupa Konseyi yetkililerine, Proje için her türlü desteği veren ve Proje finansmanına önemli katkı yapan Avrupa Birliğine ve Birliğin Türkiye Delegasyonuna, Yargıtay’a, Hâkimler ve Savcılar Kuruluna, Adalet Bakanlığımızın ilgili tüm birimlerine, Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı çalışanlarına, hâkim ve avukat meslektaşlarıma, kıymetli sivil toplum temsilcilerimize ve son olarak Akademimizin proje ekibine şükranlarımı sunuyorum.” İfadelerine yer verdi.

 

URSE: PROJE SONUNDA TÜM HEDEFLERİMİZE ULAŞMIŞ OLACAĞIZ

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi 2. Yürütme Kurulu toplantısında, projenin başlangıç aşamasından günümüze yapılan faaliyetlerine değinerek, proje tamamlanma aşamasına geldiğinde tüm hedeflere ulaşılmış olacağını vurguladı. Başkan Urse; “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi’nin Ocak ayında Ankara’da yüksek ve üst düzey bir katılım ile açılış konferansını başarıyla yaptık. 1. Yürütme Kurulu Toplantımızdan bugüne kadar birçok projemizi başarıyla tamamladık.

KARS PROJESİ ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADI

Temel durum çalışmalarının artık tamamlanmak üzere olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu da projenin yürütülmesi açısından çok önemli bir adım. Ayrıca pilot mahkemelerdeki hâkimler ve savcılar da proje ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini gerçekten önemli katkılar sağladılar. Son aylarda pek çok faaliyet gerçekleştirdik. Bunlardan özellikle Kars’ta, 'Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Arttırılması, Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi' kapsamında Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi ortak projesiyle, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Uygulamalarının İyileştirilmesi Çalıştayı çok önemli katkılar sağladı projemize.  Bu toplantıda, 6284 sayılı kanunun uygulamalarının iyileştirilmesine ilişkin çok önemli çıktılar elde ettik.

Projemiz başlayalı neredeyse 1 yıl oldu. Geriye dönüp baktığımızda bu ilk sene süresince gerçekleştirilen faaliyetlerin umut verici olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da temel ortağımız olan Adalet Akademisi ile birlikte bu ivmenin devam edeceğini düşünüyorum ve proje sonunda tüm amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmiş olacağına inanıyorum.” dedi.

BOSTANCI:  YAPILAN ÇALIŞMALAR MEMNUNİYET VERİCİDİR

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Daire Başkan Yardımcısı Sevil Bostancı da, Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi 2. Yürütme Kurulu toplantısında, projenin başlangıcından günümüze önemli çalışmalara imza atıldığını belirtti. Başkan Yardımcısı Bostancı; “Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı lider kurum sıfatıyla yargı sektöründe proje sunan tüm birimlerimiz ve kurumlarımız ile yakın diyalog halinde olmaya gayret ediyor. Bu suretle gerek sektörde gerekse yaşanan güncel gelişmelerin IPA döngüsünde yer alan tüm paydaşlarımızla yakinen paylaşılmasının faydalı olacağına inanıyor, yürütme kurulu toplantılarının bu amacı gerçekleştirmek için önemli bir platform olduğunu düşünüyoruz. Belirtmek isterim ki, hali hazırda yargı sektöründe 17 tane proje yürütülmeye devam etmektedir. Ve başarıyla sonuçlanacağına da inancımız tamdır.

2.YÜRÜTME KURULU TOPLANTIMIZIN BAŞARIYLA TAMAMLANMASINI TEMENNİ EDİYORUM

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projemizin ilk yürütme kurulu toplantısının gerçekleştirildiği tarihten bu yana yapılan çalışmaları ve gelişmeleri görmek memnuniyet vericidir. Ocak ayında gerçekleştirilen projenin açılışı ile projenin görünürlüğü noktasında olumlu bir etki oluştuğunu da dikkatinize sunmak isterim. Temennimiz bundan sonraki süreçte de proje paydaşlarının aynı aşk ve ivme ile yürütülmeye devam edilmesidir. Bu vesile ile 2. Yürütme Kurulu toplantısının başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum.