AİLE MAHKEMELERİNDE NAFAKA VE TAZMİNAT TESPİT ÇERÇEVESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YUVARLAK MASA TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

21 Ekim 2022
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında; “Aile Mahkemelerinde Nafaka ve Tazminat Tespit Çerçevesinin İyileştirilmesine Yönelik Yuvarlak Masa Toplantıları” Mardin’de düzenlendi. 

Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hâle getirilmesi amacıyla yürütülen “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” projesi çerçevesinde düzenlenen “Aile Mahkemelerinde Nafaka ve Tazminat Tespit Çerçevesinin İyileştirilmesine Yönelik Yuvarlak Masa Toplantıları”na Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Vekili Aytek Çingitaş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı, Müsteşar, Alexander FRICKE, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir katıldı. 

 “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında daha önce gerçekleştirilen “Boşanma Usullerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi” faaliyetlerini temel alacak olan “Aile Mahkemelerinde Nafaka ve Tazminat Tespit Çerçevesinin İyileştirilmesine Yönelik Yuvarlak Masa Toplantıları”nın amacı, geçim maliyetindeki artışların aile mahkemesine başvurulmaksızın telafisi de dâhil olmak üzere nafakanın bu alanda görev yapan uzmanlarla iş birliği içerisinde yargı tarafından belirlenen standartlara göre, önceden belirlenmiş parametrelere uygun olarak verilmesinin tartışılması olacaktır.

ÖZDEMİR: PROJEMİZ, AİLE MAHKEMELERİNİ BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALMAKTADIR

Toplantıların’nın açılış konuşmasında adaletin ve ailenin önemine vurgu yapan Başkan Özdemir; “Adalet Mülkün Temelidir, Aile ise toplumun temelidir. Anayasamızın “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. Maddesi “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar” hükmüne yer vermiştir.

Biz, Akademi olarak gerek aday eğitim programında gerekse meslek içine yönelik yıllık eğitim planında, “Aile Hukuku ve 6284 Sayılı Kanun Uygulamalarına” her dönem yer vermekteyiz. 

Öte yandan, yapılan eğitim programlarında; kanunları uygulayan hâkim-savcıların uygulamada karşılaştıkları sorunların tespiti ve bunlarla ilgili çözüm önerilerine yönelik görüşlerini alıyoruz. Bu kapsamda, bazen eğitimler düzenliyor bazen de kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde projeler ve uygulamalar geliştiriyoruz. 

Yapılan değerlendirmeler, ekonomik ve toplumsal değişim dikkate alındığında mevzuatın değerlendirlmesi ve aile hukukuna ilişkin sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Arttırılması: Aile Üyelerininin Haklarının Daha İyi Korunması Projesini” Avrupa Konseyi ile iş birliği içinde başlattık.

Projemiz, adalet ve aile gibi iki önemli kavramın temelinde yükselmektedir. Bu iki kavramın merkezinde, sorunlara hukuki çözümlerin geliştirilmesi ve  aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılması hedeflediğinden, sonuçları itibarıyla, sadece yargı sektörünü değil, esasen tüm toplumu ilgilendirmektedir.

Projemiz, aile mahkemelerini, “Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun”un yürürlüğe girdiği 18.01.2003 tarihinden günümüze kadar, ilk defa bir bütün olarak ele almaktadır. Aile hukukunda ortaya çıkan güncel sorunlar, 6284 Sayılı Kanun uygulamaları çalışma konuları arasındadır. 

Projede, Akademimizin dışında; HSK, Yargıtay, Adalet ve Aile Bakanlığının ilgili birimleri, barolar, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler yer almaktadır. Gerek Avrupa Konseyi’nin gerekse bizim oluşturduğumuz ekiplerle çalışmamızın başarılı olacağına inanıyoruz. 

 

PROJEMİZ, AİLE HUKUKUNDA PROBLEMLİ ALANLARA YÖNELİK MEVZUAT VE UYGULAMA ÖNERİSİ GELİŞTİRECEK

Bugün burada, aile hukukunun en tartışılan başlıkları olan nafaka ve tazminat konularında değerlendirme yapmak üzere toplandık. Her iki konu da boşanan çiftlerin, yıllara dayanan problemler yaşamalarına neden olmakta. Mahkeme kapılarında vatandaşlar çözüm ararken, hâkimlermiz için iş yoğunluğu oluşturmakta. Projemiz;  aile hukukunda problemli alanlara yönelik mevzuat ve uygulama önerisi geliştirecek, yapılacak eğitimlerle de sorunların en aza indirilmesini hedeflemekte. 

İş birliği yapmaktan mutlu olduğumuz Avrupa Konseyi’nin yetkililerine, Proje için mali destek sunan Avrupa  Birliğine ve Yargıtaya, Hâkimler ve Savcılar Kuruluna, Adalet Bakanlığının ilgili tüm birimlerine, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı yetkililerine, hâkim ve avukat meslektaşlarıma, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve son olarak çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu. 

 

DEMİRTAŞ: MARDİN’DEKİ TOPLANTILARDA KONUŞULACAK KONULAR, AVRUPA’DAKİ İYİ ÖRNEKLERİ BARINDIRACAK 

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek gösterilen emeğin çok kıymetli olduğuna değindi. Vali Demirtaş; “Aile toplumun temelidir. Nasıl ki aile müessesi kurulma aşamasında hangi adımların atılacağı kanunla belirlendiyse, yol ayrımında da eşlerin ve çocukların durumu, yine kanuni çerçeveyle çizilmiştir. Bu süreçte eşlerin nafaka ve tazminat haklarının teslim edilmesi de elbette en önemli başlıklardan birini teşkil etmektedir. 

Konunun siyasi ve toplumsal tartışmaları bir yana, gerçekleştirilecek toplantılarda ele alınacağı üzere, burada olduğu gibi hukuki zeminde tartışılması fevkalade önemlidir. Zira Mardin’deki yuvarlak masa toplantılarında konuşulacak konular, Avrupa’daki iyi örnekleri, hâlihazırdaki kanunu ve içtihatlarımızı barındıracak.

Buradan hareketle, gelecekte yapılacak düzenlemere ciddi bir altyapı ve projeksiyon oluşturacak. İnanınıyorum ki bu toplantılarda ifade edilecek eksiklikler ve örnek uygulamalar, mağduriyetleri ortadan kaldıran ve tüm kesimleri memnun edecek yeni bir düzenlemenin de kilometre taşlarından biri olacaktır.” ifadelerine yer verdi. 

 

TURHAN: NAFAKA VE TAZMİNAT HAYATIN BİR GERÇEĞİDİR

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, toplantılarda yapılacak fikir alışverişlerinin önemini vurguladı. Başsavcı Turhan; “ Bildiğimiz üzere aile, toplumun temeli olup eşler arasında; eşitliğe, sevgi ve saygıya dayanır. Aile mutluluk ve acının paylaşıldığı bir ortamdır. 

Bugünkü toplantı konumuz olan ‘nafaka ve tazminat’ hususu, maalesef aile birliği ve dirliğinin bozulması sonucu oluşan hukuki bir durumdur. Nafaka ve tazminat hayatın bir gerçeğidir. Bireylerin maddi olarak daha fazla acı çekmemesi, mağdur olmaması için nafaka ve tazminata ilişkin hükümler getirilmiştir. Ancak özellikle miktar ve süre konusunda oluşan uygulamalar eleştiri konusu olmaktadır. 

Bugün ve yarın yapılacak oturumlardaki fikir alışverişlerinin, sorunların ve önerilerin dile getirilmesi, eleştirilerin önüne geçme hususunda katkı sunacak olup toplantıya katılımlarınız için teşekkür eder, saygılarımı sunarım.” şeklinde konuştu.