“ADLİ YARGIDA KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI İSTANBUL’DA BAŞLADI

23 Şubat 2024
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından, 23-25 Şubat 2024 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek “Adli Yargıda Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları” konulu meslek içi eğitim programı; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir’in konuşmalarıyla başladı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığının gerçekleştireceği eğitim programına, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen, kamulaştırma davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesi hâkimleri katılacak. 

23-25 Şubat 2024 tarihleri arasında devam edecek eğitim programında katılımcılara; “Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil Davaları ile Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Davalarda Usuli Meseleler, Kamulaştırma Bedel Tespit Tescil Davalarında Taşınmazlara Değer Biçme Yöntemi, Bilirkişi İncelemesi ve Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları, Kamulaştırma Kanununun Ek 3. Maddesi Kapsamında Açılan Davalar, Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminat Davaları, Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesi Çerçevesinde Açılan Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminat Davaları, Tasarrufu Hukuken Kısıtlanan Taşınmazlara İlişkin (Hukuki El Atmaya Dayalı) Kamulaştırma Kanununun Ek-1. Maddesi Çerçevesinde Açılan Tazminat Davaları ve AİHM Kararları ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Meseleleri, Kamulaştırma Davalarında Delil Değerlendirilmesi, Hüküm Kurulması ve Kararların Gerekçelendirilmesi” konu başlıklarında sunumlar yapılacak.