“ADLİ YARGI BÖLGESEL İÇTİHAT ÇALIŞTAYI” İZMİR’DE BAŞLADI

10 Kasım 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Yargıtay Başkanlığı ve Türkiye Adalet Akademisinin iş birliğiyle, 10-12 Kasım 2023 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek “Adli Yargı Bölgesel İçtihat Çalıştayı”; Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak’ın konuşmasıyla başladı.


Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ve Yargıtay Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen Çalıştay, Yargıtay 11. ve 12. Hukuk Daireleri ile 9. ve 12. Ceza Dairelerinin Başkan, Üye ve Tetkik Hâkimleri’nin yanı sıra bu dairelerinin işlerine bakan istinaf dairelerinin başkan ve üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek.


10-12 Kasım 2023 tarihleri arasında devam edecek Çalıştay ile içtihat birliğinin ülke çapında güçlendirilmesi, yargı sisteminin etkinliğinin artırılarak geliştirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların önüne geçilmesi, kanunların ülkede yeknesak şekilde uygulanarak isabetli karar oranlarının artırılması, güncel gelişmelerin yakından takip edilmesi ve uygulamada karşılaşılan farklılıkların giderilerek uygulama birliğinin sağlanması amaçlanıyor.