“ADLİ YARGI BÖLGESEL İÇTİHAT ÇALIŞTAYI” DİYARBAKIR’DA BAŞLADI

8 Aralık 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Yargıtay Başkanlığı ve Türkiye Adalet Akademisinin iş birliğiyle, 08-10 Aralık 2023 tarihinde Diyarbakır’da düzenlenecek “Adli Yargı Bölgesel İçtihat Çalıştayı”; Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Kenan Şenlik, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın konuşmalarıyla başladı.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ve Yargıtay Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen çalıştay, Yargıtay 3. 7. ve 10. Ceza Daireleri ile 4. ve 5. Hukuk Dairelerinin Başkan, Üye ve Tetkik Hâkimleri’nin yanı sıra bu dairelerinin işlerine bakan istinaf dairelerinin başkan ve üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

08-10 Aralık 2023 tarihleri arasında devam edecek çalıştay ile içtihat birliğinin ülke çapında güçlendirilmesi, yargı sisteminin etkinliğinin artırılarak geliştirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların önüne geçilmesi, kanunların ülkede yeknesak şekilde uygulanarak isabetli karar oranlarının artırılması, güncel gelişmelerin yakından takip edilmesi ve uygulamada karşılaşılan farklılıkların giderilerek uygulama birliğinin sağlanması amaçlanıyor.