“ADLİ YARGI BÖLGESEL İÇTİHAT ÇALIŞTAYI” ADANA’DA BAŞLADI

22 Eylül 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Yargıtay Başkanlığı ve Türkiye Adalet Akademisinin iş birliğiyle, 22-24 Eylül 2023 tarihlerinde Adana’da düzenlenecek “Adli Yargı Bölgesel İçtihat Çalıştayı”; Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak ve Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının meslek içi eğitimlerini yapmakla görevli Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı ve Yargıtay Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen çalıştay, Yargıtay 6. ve 11. Ceza Daireleri ile 1. 2. ve 3. Hukuk Dairelerinin Başkan, Üye ve Tetkik Hâkimleri’nin yanı sıra bu dairelerinin işlerine bakan istinaf dairelerinin başkan ve üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

22-24 Eylül 2023 tarihleri arasında devam edecek çalıştay ile içtihat birliğinin ülke çapında güçlendirilmesi, yargı sisteminin etkinliğinin artırılarak geliştirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların önüne geçilmesi, kanunların ülkede yeknesak şekilde uygulanarak isabetli karar oranlarının artırılması, güncel gelişmelerin yakından takip edilmesi ve uygulamada karşılaşılan farklılıkların giderilerek uygulama birliğinin sağlanması amaçlanıyor.