ADALET AKADEMİSİ, KUZEY MAKEDONYA’DA KONFERANSA KATILDI

01 Aralık 2021
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Akademisi’nin 15. Yıldönümü programına katılan Türkiye Adalet Akademisi heyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Akademisi’nin düzenlediği “Yargı Akademilerinin Eğitim Öncelikleri, Hedefleri ve Zorlukları Konferansı’na katıldı.

Avrupa Yargı Eğitim Ağı (EJTN), AB Delegasyonu, Avrupa Konseyi HELP sorumlusu ile Arnavutluk,  Bulgaristan, Bosna Hersek, Fransa, Hırvatistan,  Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan Devletlerinden katılımcıların yer aldığı konferansta Hâkim Savcı eğitimlerinin sorunları ve geleceği değerlendirildi.  Adalet Akademisi heyeti toplantı kapsamında katılan kurum başkanları ile görüşmeler gerçekleştirdi.