ADALET AKADEMİSİ DANIŞMA KURULU ÜÇÜNCÜ KEZ TOPLANDI

14 Ocak 2020
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner başkanlığında 2020’nin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

‘Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim’ sloganı ile Türkiye Adalet Akademisinin yeniden açılmasının bir milat olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Akademinin çok kısa bir süre içerisinde büyük bir yol kat ettiğini,  yeni hazırlanan eğitim müfredatı ile de görevinde etkin ve donanımlı hâkim ve savcıların yetiştirileceğini sözlerine ekledi.

DANIŞMA KURULU ÜÇÜNCÜ KEZ TOPLANDI

Yılda iki kez toplanacak Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu, 2020’nin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının gündemi yeni eğitim müfredatı oldu. Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, etkin eğitim anlayışı çerçevesinde hazırlanan müfredatı Kurul üyeleri ile paylaşarak, uygulamaya giren dersler hakkında bilgi verdi. Öner; “Yeni hazırladığımız eğitim müfredatımız son şeklini alarak, çalışmalarımız devam ediyor. Adaylarımıza hazırlık döneminde Protokol ve Görgü Kuralları, Türk Yargı Kültürü, Adalet Bilinci, Hukuk ve Toplum, İletişim Becerileri, Stres Yönetimi gibi kişisel gelişim dersleri ile Yargı Etiği, Kararların Dili, Hukukta Yöntem, Adalet Psikolojisi, Hukuk ve Mantık, Mesleki İletişim, Yöneticilik Becerileri gibi derslerimizi ekledik. Eğitim müfredatımızı belirlerken standart belirlemeye özellikle dikkat ettik” dedi.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ EĞİTİM MÜFREDAT TASLAĞI

Yeni eğitim müfredatının altı başlık altında hazırlandığını belirten Akademi Başkanı Muhittin Özdemir; “ Eğitim müfredatı taslağımızın ilk bölümünü Ceza Hukuk Uygulamaları oluşturuyor. Bunun içerisinde, Soruşturma İşlemleri, Kovuşturma İşlemleri, Sulh Ceza Hâkimliği Uygulamaları, Ceza Mahkemeleri Uygulamaları, Savcılık Uygulamaları, Gerekçeli Karar Yazımı, Sık Karşılaşılan Davalar gibi başlıklara ayırdık. İkinci bölümümüz de Özel Hukuk Uygulamaları mevcut. Özel Hukukta ise, Hukuk Usulü Uygulamaları, Hukuk Mahkemeleri Uygulamaları, Gerekçeli Karar Yazımı yine ceza hukukunda olduğu gibi Sık Karşılaşılan Davalar var. Üçüncü bölümde ise, Anayasa ve İnsan Hakları Hukuku Uygulamaları. Dördüncü bölümde Uluslararası Adalet Uygulamaları. Beşinci Bölümde Kişisel Gelişim Uygulamaları ve son bölümde de Adalet Yönetimi Uygulamaları yer alacak.” Dedi.

Danışma Kurulu, eğitim planları ve yıllık faaliyetler, eğitim ve öğretim faaliyetleri, strateji ve hedefler ile yeni eğitim müfredatı ile ilgili konularda öneride bulundu.