ADALET AKADEMİSİ DANIŞMA KURULU KORONA SÜRECİ SONRASI İLK KEZ TOPLANDI

05 Haziran 2020
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner başkanlığında 2020’nin ikinci toplantısını gerçekleştirdi.
‘Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim’ sloganı ile Türkiye Adalet Akademisinin yeniden açılarak hızlı bir şekilde başlayan eğitim sürecinin COVİD-19 virüsü nedeniyle bir süredir uzaktan yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Akademinin çok kısa bir sürede çok uzun bir yol kat ettiğini, tüm dünyanın içinde bulunduğu salgın ortamında dahi nitelikli hâkim ve savcıların yetiştirilmesi için uzaktan eğitimlerin planlanan müfradat ile başarıyla sürdürüldüğünü belirtti.

DANIŞMA KURULU KORONA SONRASİ İLK KEZ TOPLANDI
Yılda iki kez toplanacak Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu, 2020’nin ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının gündemi, 24 Ekim 2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesi gereği Mülakat Kuruluna üye seçimi oldu.
Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Türkiye Adalet Akademisinin etkin eğitim vizyonu çerçevesinde hazırlanan eğitim modüllerini kurul üyeleri ile paylaşarak, özellikle korona virüs süreci içerisinde Akademinin eğitim sistemine getirdiği dersler hakkında bilgi verdi. Öner; “Türkiye’de ilk korona virüs vakasının tespit edilmesinden itibaren, Türkiye Adalet Akademisi gerekli önlemleri alarak, hâlihazırda eğitim süreci devam eden hâkim adaylarını evlerine yönlendirdi. Çok kısa bir süre içerisinde de, Akademi bünyesinde “Canlı Dersler” ve “Eğitim Videoları” oluşturuldu. Hâkim ve Savcı adaylarına bu süreçte toplamda 92 saat ders anlatıldı. Bu muhteşem bir başarı örneği. Eğitim müfredatı hazırlanırken oluşturulan standartlar UZEM bünyesinde de aynı şekilde sürdürüldü.” Dedi.  

MÜLAKAT KURULUNA ÜYE SEÇİMİ YAPILDI
Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu 2020 yılının ikinci toplantısında, 24 Ekim 2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesi gereğince Mülakat Kuruluna üye seçimini gerçekleştirdi.
Danışma Kurulunda öncelikle üye seçimi için adaylar belirlenerek, oy aşamasına geçildi. Mülakat kuruluna, Adli Yargı Hâkim ve Savcı adaylığı, İdari Yargı Hâkim adaylığı ve Avukatlıktan Hâkim-Savcılığa geçiş için bir asil bir yedek üye olmak üzere ikişer üye oy birliği ile seçildi.
Danışma Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, kurul üyelerine teşekkür ederek, mülakat kuruluna seçilen yeni üyelere başarılar diledi.