ADALET AKADEMİSİ “AİLE MAHKEMELERİ” PROJESİNE START VERDİ

28 Mayıs 2021
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin Ortak Projesi’nde yer alarak, “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile üyelerinin haklarının daha iyi korunması” konulu projeyi yürütecek.

Avrupa Konseyi Ankara Ofis Başkanı Cristian Urse ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir’in açılış konuşmaları ile başlayan programda, projede yer alacak katılımcılar proje sunumlarını gerçekleştirdi.

URSE: ORTAK AMACIMIZ HUKUK ÜSTÜNLÜĞÜDÜR

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, Türkiye Adalet Akademisi ile önemli bir projeye başlanıldığını vurguladı.  Ofis Başkanı Urse; “ Türkiye Adalet Akademisi’nin değerli başkanına, Adalet ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerine merhaba demek istiyorum. Türkiye AB Delegasyonu temsilcileri bu projedeki ortaklarımız olarak hepiniz hoş geldiniz. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi çerçevesinde “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması projesinin” başlangıç toplantısındayız. Öncelikli ulusal partnerlerimize teşekkür etmek isteriz. Özellikle Türkiye Adalet Akademisi ve aynı zamanda Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri dış işleri, hukuk işleri genel müdürlükleri ve mağdur hizmetlerine ilişkin birim temsilcilerine teşekkür etmek istiyorum. Amacımız Türkiye’nin adalete yönelik sistemini geliştirmek, hukuk üstünlüğü prensipleri dahilinde herkesin adalete erişim imkanını attırmak hedefindeyiz. Güçlü bir ortaklığımız var Türkiye ile eminim ki bu yeni proje ile bu ortaklık bu işbirliği daha da güçlenecek. Avrupa Birliğine de bu projeyi verdikleri için teşekkür etmek isterim. Tüm projelerimizin ortak amacı ortak değerlerimizin, insan haklarının ve hukuk üstünlüğünün geliştirilmesi, bu alanda ilerleme kaydedilmesi. Son yıllarda Türkiye özellikle yargı sisteminin geliştirilmesi için reform süreci içerisinde çok önemli bir takım atılımlar yaptı. Burada yargı reformu stratejisi tabi son derece önemli bir belgedir. Zaten mevcut proje çerçevesinde de mevcut yargı reformu stratejisi hedeflerinin bazılarının hayata geçirilmesine destek vermeyi amaçlıyoruz.

AİLE BİREYLERİNİN HAKLARINI KORUMAYI AMAÇLIYORUZ

Türk Yargı Sistemi içerisinde Aile Mahkemeleri uzmanlaşmış mahkemelerdir. Amaç adil, hızlı bir karar verme süreci ile aile bireylerinin haklarının korunması için daha etkin bir mekanizmayı oluşturmaktır. Projenin amacı özellikle aile mahkemeleri işleyişine uluslararası standartlar ve iyi uygulamalar ışığında geliştirmek, bir takım prosedürlerin etkinliğini arttırmak, yeni araçlar ve esaslar geliştirmek, aile mahkemeleri hacmini kapasitesini geliştirmek, hâkim ve savcı adaylarının kapasitelerinin geliştirilmesi, mahkeme personeline, psikolog ve sosyal çalışmacılara adli destek ve mağdur hizmetleri birimi çalışanlarına da destek vermektir. “ dedi.

ÖZDEMİR: AİLE MAHKEMELERİ BİR DENGE MAHKEMESİDİR

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile ortak yürütülecek bu projenin Türk Yargı Sistemi içerisindeki önemine değindi. Başkan Özdemir; “Mahkemelerin hepsinin verdiği kararlar, yaptığı iş ve işlemler yargılama faaliyetleri, toplumun genelini ilgilendirmekte ve toplum üzerinde etkileri olmaktadır. Ancak Aile Mahkemeleri bu mahkemeler arasında farklı bir öneme sahip. Zira aile Türk toplumun temeli olarak kabul edilmekte,  ailenin korunması Anayasa gereğince  Devletin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Aile Mahkemeleri aslında bir denge mahkemesi. Aile mahkemelerinde bir taraftan ailenin korunması hedeflenirken, diğer taraftan kadın hakları, çocuk hakları gibi temel hakların korunmasına yönelik  özel amaçlar dikkate alınmakta.  Onun için aile mahkemeleri çok önemli. Kurulduğundan bugüne kadar Türk Yargısında önemli görevler ifa etmektedir. Özellikle aile mahkemelerinde çalışan psikologlar, pedagoglar ve sosyal çalışmacılar eliyle aynı zamanda bir sosyal hizmet alanı ile yargı alanının kesiştiği mahkemeler bunlar.  

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DA PROJEYE DAHİL EDİLMELİ

Projeyi sadece eğitim temelli olmaktan çıkartıp Aile Hukuku alanında ve tarafların korunması açısından söz sahibi olacak bakanlık birimlerinin de projeyi etkin katılımlarının sağlanması için “Proje fişi yazılması” konusuna özen gösterdik. Bu proje çok önemli bir proje. Ülkemizde kadın hakları ile ilgili gündemler sürerken, bu projenin çıktıları çok önemli olacak. Bu projenin iyi bir şekilde yürütüleceğine inancım tam. Zira Adalet Akademisi’nin ve Avrupa Konseyinin kıymetli ekibinin proje yürütümündeki tecrübeleri üst düzey. Biz ekibimize güveniyoruz ve çalışma arkadaşlarımızla sağlıklı bir sonuca varacağımızı düşünüyoruz. Proje 20 Mart 2021 tarihi itibariyle faaliyete başladı ve süresi 33 ay. 2 milyon 223 bin Euro bütçeye sahip. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmekte. Proje ile aile mahkemelerinin toplumdaki yeri ve toplumdaki bakış açısı verilen kararların gerekçeli olması, standarda kavuşturulması ve yapılacak eğitimlerle bu standardın mahkeme karar ve işlemlerine yansıtılması projenin en önemli hedeflerinden. Biz Adalet Akademisi olarak bu projeyi çok önemsiyoruz. Yapılacak faaliyetler sonrasında Türkiye’deki ailelerin korunmasına, çocuk haklarına ve kadın haklarına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Projemizin paydaşlarına, Avrupa Konseyinin değerli ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz bu projeyi iyi bir şekilde yürütmeliyiz ve Türk toplumuna da çıktılarını iyi bir şekilde ifade etmeliyiz. Projede Bakanlığımızın birimlerinin yanı sıra bu alanda aile mahkemeleri hizmetlerinin yürütülmesinde katkı sağlayabilecek Aile Bakanlığının değerli birimleri ve kadın hakları konusunda emek veren sivil toplum kuruluşları özellikle çocuk hakları noktasında UNICEF ve diğer Türkiye’de hizmet veren STK’ların da projede yer almasının fayda sağlayacağını düşünüyorum. “ dedi.