ADALET AKADEMİSİ, AİLE HUKUKUNDA ARABULUCULUK MEKANİZMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİ

09 Aralık 2021
Türkiye Adalet Akademisi

Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında “Aile Hukuku Prosedürlerinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (AUÇ) Mekanizmalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı düzenlendi.

Ankara Point Hotel’de gerçekleştirilen değerlendirme çalıştayının  açılış konuşmasını Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ile Avrupa Konseyi İşbirliği Programları Bölümü Türkiye Birimi Başkanı Könül Gasimova gerçekleştirdi.

GASİMOVA: PRATİK ÖNERİLER ALMAYI PLANLIYORUZ

Avrupa Konseyi İşbirliği Programları Bölümü Türkiye Birimi Başkanı Könül Gasimova, Aile Hukuku Prosedürlerinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (AUÇ) Mekanizmalarının Değerlendirilmesi Çalıştayında, çocuğun yüksek yararı ile kadın haklarına ilişkin pratik önerilerin sunulacağını ifade etti. Başkan Gasimova; “Şuanda Türkiye’de 40, Strazburg’da  9 ekip arkadaşımla beraber işbirliği projeleri kapsamında insan hakları konuları ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalıştay ile mevcut ihtiyaçları ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yaklaşımlarını tartışmayı amaçlıyoruz. Çalıştay’ın ilk gününde uluslararası uygulamalar ve standartlara odaklanılacak ve boşanma yargılamasının genel sorunları ile olası alternatif uyuşmazlık çözümü mekanizmaları tartışılacak. İkinci gün ise tartışmaları derinleştirmek için spesifik tartışma seansları düzenlenecek. Aile arabuluculuğuna ilişkin güncel tartışmalar üzerine eğinilerek aile arabuluculuğuna ilişkin kurumsal yapı olasılıkları ve başta kadın ve çocuklar olmak üzere dezavantajlı gruplar bakımından aile arabuluculuğunun olası etkileri konuşulacaktır. Toplantıların sonuçlarına göre, faaliyet kapsamında görev alan uluslararası ve ulusal danışmanlar ekibi tarafından bir “Kapsamlı Değerlendirme Raporu” hazırlanacaktır. Rapor, AUÇ mekanizmalarının uygun düştüğü ölçüde, aile mahkemelerinde, çocuğun yüksek yararı ile kadın haklarına ilişkin uluslararası standartlara uygun olarak, karşılaştırmalı bir bakış açısıyla kullanılması için pratik öneriler sunacaktır.” dedi.

 

ÖZDEMİR: AİLE HUKUKU ALANINDA ÇALIŞMA BAŞLATTIK

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Arttırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi Aile Hukuku Prosedürlerinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Mekanizmalarının Değerlendirilmesi Çalıştayında aile kavramının önemine değindi.

 Başkan Özdemir;  “Aile toplumun temeli. Aile toplumun temeli olmaktan öte kuralların konulduğu, kurallara uygun yaşamın öğrenildiği temel bir yapı. Aile bireyleri,  eğer kural koyabilmeyi becerebilmişse, aile hayatı sağlıklı bir şekilde sürdürülebiliyor ve o ailenin çocukları da kurallara uyan,  sağlıklı bireyler oluyor. Aile  Hukuku, bana göre Türk Hukukunun en önemli alanı. Ülkemizde bir çok alanda reformlar yapıldı. 1926 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanunla beraber düzenlenen ‘Aile Hukuku’ alanında çok büyük reformlar yapılmadı maalesef. İki büyük değişiklik oldu. Bir tanesi nafakaya ilişkin tasarruf oluştu 1988 yılında, sonrasında da anlaşmalı boşanmayla ilgili bir tasarruf oldu. Medeni Kanun  değiştiği halde Aile Hukuku bölümü  aşağı yukarı aynen korundu.

Aile Hukukunun; yenilikçi bir bakış açısıyla, toplumun ve aile bireylerinin değişen ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeniden değerlendirilmeye muhtaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü toplumda ortaya çıkan değişimler, özellikle kadınların sosyal hayatta, çalışma hayatında hızlı bir şekilde yer almaları gibi ekonomik ve sosyal gelişmeler, bir takım problemlerin yoğun bir şekilde bu alanda tezahür etmesine yol açıyor. Bizim projemiz bu anlamda, aile hukukunun gelişimine katkı sağlayacak uzun soluklu bir çalışma. Sonuçları itibariyle toplumu yakından ilgilendiriyor. Bu noktada konuyu önemsiyorum.

Adalet Akademisi olarak da biz bu projeye ilk başladığında konunun tüm taraflarını bu çalışmanın içerisine dahil ettik. Konumuz aile  olunca da çok sayıda kurum ve kuruluş projede yer aldı. Hep beraber birlikte yapacağımız çalışmalarla aile hukukuna ilişkin yeni bir bakış açısı ortaya koymayı hedefliyoruz.

Alternatif çözüm mekanizmaları Türkiye’de hukuk alanında hızlı bir şekilde kurumsallaştı. Adalet Bakanlığının özellikle Uzlaşma ve Arabuluculuk alanındaki çalışmaları sonuçlarını verdi. Bazı alanlarda zorunlu bazı alanlarda ihtiyari arabuluculuk Türkiye’de uygulanıyor,  başarılı sonuçlar alınıyor. Alternatif Çözüm yolları prosedürünün aile hukukunda olup olamayacağı, olacaksa mekanizmalarının neler olacağı noktasında bugün ve yarınki çalışmalar yol gösterici olacak Bu anlamda bu toplantının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sonuçlarının da hukuk alanında bir an önce tezahür edeceğini düşünüyorum. Bu nedenle bu çalışmaya katılan herkes teşekkür ediyorum.” dedi.