ADALET AKADEMİSİ 20 HÂKİM-SAVCI ADAYININ KATILIMI İLE VİYANA’YA ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

14 Aralık 2022
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Ulusal Ajansının koordinasyonuyla yürütülen “Hâkim Savcı Adaylarının İnsan Hakları Konusunda Bilgi ve Becerilerinin Artırılması” konulu Erasmus+ projesi kapsamında 4-8 Aralık 2022 tarihleri arasında 20 hâkim ve savcı adayının katılımıyla Viyana’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Hâkim ve savcı adayları Viyana Büyükelçiliğini ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisini ziyaret ederek UNODC (Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi) yetkilileri tarafından Ofisin yapısı, faaliyetleri ve Türkiye ile iş birliği konularında bilgi alışverişinde bulunuldu. 

HÂKİM-SAVCI ADAYLARINA AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR AJASINDA EĞİTİM

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansında (FRA) eğitime katılan Hâkim ve Savcı adayları Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ekseninde Avrupa Birliği’nin insan haklarına yönelik yaklaşım ve uygulamalarına dair bilgi aldı. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansının hazırladığı raporlar hâkim ve savcı adaylarının erişimine açılarak, Avrupa Birliği Adalet Divanının yapısı ve görev alanı hakkında da bilgi alındı. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT)’nı ziyaret eden akademi hâkim ve savcı adayları, AGİT bünyesinde insan hakları alanında faaliyet gösteren Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) yetkililerince yapılan sunumlara katılarak AGİT ve ODIHR’in insan haklarına yönelik faaliyetleri hakkında bilgi edindi. İnsan Ticareti Özel Temsilciliği Ofisini ziyaret eden hâkim ve savcı adayları insan ticareti konusundaki faaliyetler ile ilgili de bilgi aldı. 

DAİMİ TEMSİLCİLİKLER ZİYARET EDİLDİ

Çalışma ziyareti kapsamında Laxenburg’da bulunan Birleşmiş Milletler üye ülkeleri tarafından kurulan yüksek lisans da dâhil olmak üzere eğitim faaliyetlerinde bulunan Uluslararası Yolsuzluk Akademisi (IACA) ziyaret edildi. Burada da IACA’nın yapısı ve eğitim faaliyetleri hakkında adaylara bilgilendirme yapıldı.

 

Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Ulusal Ajansının koordinasyonuyla yürütülen “Hâkim Savcı Adaylarının İnsan Hakları Konusunda Bilgi ve Becerilerinin Artırılması” konulu Erasmus+ projesi kapsamında Viyana’ya çalışma ziyareti gerçekleştiren hâkim ve savcı adayları, Viyana Büyükelçiliğini, Viyana BM Daimi Temsilciliğini ve AGİT Daimi Temsilciliğini de ziyaret ederek temsilcilikler hakkında bilgi edinildi. 

Türkiye Adalet Akademisi hâkim ve savcı adayları ziyarette, insan hakları alanında Avrupa Birliği’nin yaklaşımını ve kurumlarını, AGİT’in insan hakları alanındaki çalışmalarını, BM ve dış temsilcilikleri yerinde görerek inceleme ve tanıma fırsatına sahip oldu.