24. DÖNEM ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI (1.GRUP) EĞİTİMLERİ SONA ERDİ

30 Aralık 2020
Türkiye Adalet Akademisi

24. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları (1.Grup) Son Dönem Eğitim Programı Türkiye Adalet Akademisinde başarıyla tamamlandı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, eğitimleri tamamlanan 24. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Savcı adayları (1.Grup) ile değerlendirme toplantısına katılarak tüm adaylara başarılar diledi.

24. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Savcı adayları (1.Grup) eğitimlerinin sona erdiğini vurgulayan Akademi Başkanı Özdemir, Covid-19 tedbirlerine uygun olarak sürdürülen eğitimlerde tüm adaylardan kurallara uyma noktasındaki memnuniyetini dile getirdi. Başkan Özdemir; “Her biriniz üzerinize düşen görevi burada tamamladınız. Sorunsuz bir şekilde eğitim döneminiz sona erdi. Uygulanan tedbirlerine uyum göstererek hem kendinizi hem de çevrenizi korudunuz. Burada aldığınız eğitimi tamamladınız, ancak öğrenme gerekliliği hayatın her döneminde devam edecek. Zira insan doğumundan ölümüne kadar öğrenen bir varlık olarak yaratılmış. Sizde; Online eğitimler, meslek içi eğitimler, uzaktan eğitimler ile sürekli kendinizi yenileyecek eğitimler almaya devam edeceksiniz. Savcılık Uygulamaları, Ceza Uygulamaları gibi müfredata yeni eklenen interaktif dersler ile tanıştınız. Uygulama Adliyesinde ve savcılık uygulama atölyesinde uygulamalar yaptınız. Faydalı olacağını düşünüyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin amacına uygunluğu noktasında da düzenlediğimiz anketler ile sizlerin görüşlerine yer veriyoruz. Ölçme ve Değerlendirme Merkezimiz ile yürüttüğümüz çalışmalarımızla her eğitim döneminin sonunda bir değerlendirmeye tabi tutarak eğitim kalitemizi yükseltme hedefindeyiz.

HUKUK KAVRAMI DİNAMİK

Pandemi döneminde Akademide yüzyüze eğitimler ve uzaktan eğitimler devam ediyor. Çünkü sizin yapacağınız meslek çok önemli bir meslek ve adalet toplumun, Devletin temeli. Sizi en iyi şekilde yetiştirerek  sisteme dâhil edip Adalet dağıtmanızı bekliyoruz. Hukuk durağan değil, dinamik. Yeni kavramlar, yeni içtihatlar, yeni kanunlar sürekli yenilenerek gelişiyor. Kanunları takip etmek bir Hâkimin Savcının en temel görevlerinden biri. Dijital ortamlardan Yargıtay, Danıştay Kararlarını çok kolay takip edebiliyorsunuz.  Bilgili olmanızın yanında; her daim yeni bilgilerin de ortaya çıkacağını kabul ederek öğrenme odaklı olmalısınız. Bunu sağladığınızda sizler de geleceğin en parlak hâkimleri savcıları olarak adınızdan söz ettireceksiniz. Görev yaptığınız yerden ayrıldığınızda arkanızda adalete dair iz bırakmalısınız. Yıllar sonra o ilçenin halkı, adliye personeliniz tarafından güzel hatırlanıyorsanız; bu milletin, bu vatanın sevdalıları olarak tarihe geçersiniz. Bilmediğiniz her şeyi öğrenmeye çalışacaksınız. Hiç kimse her şeyi bilemez; okuyun, araştırın ve sorun.

NEZAKET KURALLARINA UYMANIZ ÇOK ÖNEMLİ

Hayat boyuncu unutmamamız gereken temel bir kavram var; İnsan olmak. Adliyelerde adalet bekleyen vatandaşlar, avukatlar, personelimiz, meslektaşlarımız hepimiz insanız. Görevimizi yaparken insan odaklı düşünmeli, empati yapmalıyız. Bilgili birer hakim ve savcı olarak kanunları uygulayarak adalet dağıtacaksınız. Adli sistemde çalışan, hizmet üreten süjelerin birbirinden üstünlüğü yok. Tüm meslek mensupları kanunlardaki görevlerini yerine getiriyorlar. Alçakgönüllülük, saygı ve nezaket sizi özgüvenli kılar. Görev yaptığınız adliyelerde, personelinizle avukatlarla nezaket kuralları çerçevesinde selamlaşın, iletişim halinde olun. Hepiniz adaletin tecellisinin peşindesiniz, bu millete ve Devlete hizmet ediyorsunuz. Bu mesleğin en önemli erdemlerinden biri de özür dilemektir. Hata yaptığınızda özür dilemekten çekinmeyin.

HÂKİMLİK SAVCILIK YETKİNİZİ TESLİM ETMEYİN

Hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor. Bu sayfayı farklı bir konsepte yaşamaya başlayacaksınız. Bağımsız ve tarafsız yargı dağıtmak ile insan olarak yaşamak. Bu hakim savcılar için kritik bir denge. Görev ve yaşam arasında denge kurmalısınız. Hayatı da özgürce yaşamalısınız.

Anayasamızın 138. Maddesi; “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.” düzenlemesini içermektedir.

Hepiniz değerlisiniz kıymetlisiniz. Burada eğitim aldınız, bizim sizden tek beklentimiz var adalet dağıtmanız. Hiçbir merciye yetkiye de hâkimlik savcılık yetkinizi teslim etmeyin. Kanunlara uyun, vicdanınızın sesini dinleyin. Biz sizlerden gururla bahsedilmesini bekliyoruz. Siz hepiniz sadece annenizin babanızın değil bu ülkenin kıymetli evlatlarısınız. Bir Hâkim bir Savcı kolay yetişmiyor, çok zor aşamalardan geçtiniz. Ben inanıyorum ki hepinizden, adaletinizden  güzel sözlerle bahsedilecek. Teker teker hepinize de teşekkür ediyorum. Güzel bir eğitimi kurallara uyarak tamamladınız, başarılarınızın artarak süreceğine gönülden inanıyorum.” dedi.