2023 YILININ SON AKADEMİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

28 Aralık 2023
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu, 27 Aralık 2023 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz başkanlığında toplandı. 

Toplantının gündemini, Türkiye Adalet Akademisinin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmeler ile 2024 yılı meslek öncesi, meslek içi ve uluslararası eğitim planına ilişkin değerlendirmeler oluşturdu.

Toplantının açılışında konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz: “Akademinin 12. Danışma Kurulu toplantısı olan 2023 yılının son toplantısını bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün burada Türkiye Adalet Akademisi birimlerinin 2023 yılındaki faaliyetleri ile 2024 yılı eğitim planlarını hep birlikte değerlendirmek için toplandık. Bu doğrultuda önce Akademi yöneticilerinin sunumlarını dinleyeceğiz. Daha sonra siz kıymetli üyelerimizin işaret edeceği hususlar bulunmaktaysa onları ele alacağız” dedi.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de Akademi Danışma Kurulu toplantısında Akademinin faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yaparak: “Türkiye Adalet Akademisi ‘Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim’ sloganı ile eğitim faaliyetlerini kurulduğu günden bu yana sürdürmektedir. Bu toplantımızda Akademimizin 2023 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler ile 2024 yılı meslek öncesi, meslek içi ve uluslararası eğitim planlarına ilişkin, Danışma Kurulu’nun kıymetli üyelerinin görüş ve önerilerini almak istiyoruz. Bu toplantı vesilesiyle ortaya çıkacak görüş ve öneriler, eğitim kalitemizin artmasında çok önemli bir rol oynayacaktır. ” ifadelerine yer verdi. 

Akademinin faaliyetlerine ilişkin yapılan sunumlar ve bunlarla ilgili Danışma Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri ile devam eden Danışma Kurulu toplantısı, Danışma Kurulu Başkanı Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’ın kurul üyelerine teşekkürleri ve kurula gelecek dönem için başarı dilekleri ile sona erdi.