ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ KURUCU REKTÖRÜ PROF. DR. NEVZAT TARHAN, ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE MESLEK SÖYLEŞİSİNE KATILDI

25 Mayıs 2022
Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi

Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen “Akademi Söyleşileri”  etkinliklerinde Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Adli Yargı Hâkim ve Savcı adayları ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Hâkim ve Savcı adaylarıyla yaptığı söyleşide, hâkim ve savcılarında günümüz toplumunda iyi birer lider olabilmeleri çok çok değerlidir çünkü mahkeme ortamını ancak iyi bir lider yönetebilir ifadelerini kullandı.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, başarılı liderlerin duygusal zekası yüksek, insan odaklı, iletişime açık, vizyon sahibi, cesur, motive edici özellikleri olduğuna dikkat çekti. Klasik, karizmatik ve bilimsel olmak üzere üç liderlik modeli olduğunu belirten Prof. Dr. Tarhan, “Bir insanın liderliği hakkında karar verebilmek için o anki durumuna bakmamak gerekiyor. Geçmişine ve zaman içerisinde verdiği kararlara ve attığı adımlara bakmak gerekiyor” dedi. Liderliğin klasik, karizmatik ve bilimsel olmak üzere üç tipinin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu lider tiplerinin ödül ceza yönetimi, kriz yönetimi, motivasyon, inisiyatif kullanma, fikir üretme, tecrübeden faydalanma, bürokrasi ile ilişki, iletişim yöntemi, iş yapma biçimi, sorun çözme biçimi, planlama yeteneği gibi çok çeşitli konularda farklı yöntemler kullandığını kaydetti.

Klasik lider tavlayı, bilimsel lider satrancı sever

Lider tiplerinin iletişim yöntemlerine değinen Prof. Dr. Tarhan, “Her üç lider de çalıştığı insanlarla iyi ilişki kurar, onları sever ancak klasik lider duyguları çok önemsemez. Hata yapmamak için büyümez. Tavlayı sever. Karizmatik liderin dinleyiciliği zayıftır. İletişimde savaşmayı arzular, futbol oyununu sever. Hızlı büyür kaybedince tam kaybeder. Kendi duyguları önceliklidir. Bilimsel lider ise iletişimde empatiyi, hem kendi hem karşısındakinin duygularını önemser. Satrancı sever” dedi.

Sorun çözme biçimlerinde de farklılıkların ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Klasik lider sorundan korkar, pansuman yöntemlerle soruna yaklaşır, köklü adım atmak istemez. Karizmatik lider sorundan korkmaz, cesurdur. Sorunu hemen kökten çözmek ister ve önleyici hekimliğe önem verir. Bilimsel lider ise koruyucu hekimliğe önem verir. Sorunun çözümü ile birlikte tekrarlanmamasına daha çok önem verir” diye konuştu.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan Akademi Söyleşileri programında Bilimsel Liderlik söyleşisi sonrası adayların sorularını cevaplandırdı.