TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU’nun katılımı ile söyleşi

12 Haziran 2019
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Çarşamba Söyleşileri programında; hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına tecrübelerini aktaran Sayın Feyzioğlu konuşmasında "Türk Milleti adına karar vermenin milli ahlak ve milli birlik ruhu gerektirdiğini ", "hazırlık çalışmalarında bizzat yer aldığı Yargı Reformu Strateji Belgesini çok olumlu bulduğunu", "TBB olarak hem Adalet Bakanlığı hem de üst yargı ile en uyumlu çalışma dönemlerini yaşadıklarını" önemle belirtmistir.
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Sayın Muhittin Özdemir, Daire Başkanları ve Akademi hakimlerinin de katıldığı programda, Sayın Feyzioğlu, hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarınca yöneltilen soruları da yanıtlamıştır.

Söyleşinin ardından Türkiye Adalet Akademisi yerleşkesinde bulunan İnsan Hakları Merkezi, kütüphane ve duruşma salonu ziyaret edilerek sayın Muhittin Özdemir tarafından sayın Feyzioğlu'na Türkiye Adalet Akademisinin eğitim vizyonu, pratik uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir.