SIĞINMACILARIN VE MÜLTECİLERİN ADALETE ERİŞİMİ PROJESİ KAPSAMINDA 31 HAKİM-SAVCIYA EĞİTİCİ EĞİTİMİ

13 Mayıs 2022
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ile Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi ( BMMYK) arasında “Eğitici Eğitimi Programı” İzmir’de başladı.

Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ile Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi ( BMMYK) arasında eğitim işbirliği protokolü ile yürütülen “Sığınmacıların ve Mültecilerin Adalete Erişimi” projesi kapsamında uluslararası koruma, başvuru ve statü sahipleri ile geçici koruma altındaki kişilere ve vatansız kişilere ilişkin olarak özel hukuk, ceza hukuku ve idare hukuku alanlarında karşılaşılabilecekleri sorunlara yönelik adli ve idari yargıda görev yapan 30 hâkim ve Cumhuriyet savcısına yönelik İzmir’de eğitici eğitimi programı düzenlendi.

Program Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Abdullah Murat ve BMMYK Türkiye Temsilci Vekili Daniella Cicchella'nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Toplantıya Türkiye Adalet Akademisi tetkik hâkimleri ile BMMYK Kıdemli Koruma Birimi Müdürü Neşe Kılınçoğlu Trojan, hâkim-savcılar, avukatlar ile akademisyenler katıldı. Toplantı sonunda eğitime katılan 30 eğitici hâkim ve Cumhuriyet savcısının adli ve idari yargıda görev yapan 315 hâkim ve Cumhuriyet savcısının eğitiminde görev alacak.