ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI İLKESİNİN UYGULANMASININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI DÜZENLENDİ

26 Mayıs 2022
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında Çocuğun Yüksek Yararı İlkesinin Uygulanmasının İyileştirilmesine İlişkin Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi.

Türkiye Adalet Akademisi ve Avrupa Konseyi işbirliğinde yürütülen Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması projesi kapsamında Ankara’da iki gün sürecek bir toplantı düzenlendi. Toplantının birinci gününde Çocuğun Yüksek Yararı Değerlendirmesinin Hukuki Perspektikten Ele Alınması, ikinci gününde ise Çocuğun Yüksek Yararı Değerlendirmesinin Psiko-Sosyal Yönden Ele Alınması başlıkları değerlendirilecek.

Düzenlenen yuvarlak masa toplantısında boşanma davalarında velayetin tayini ve kişisel ilişki kurulması ile ilgili olarak, çocuğun yüksek yararının belirlenmesi sürecinde doğru karar alma süreçlerinin uygulanmasını sağlamak amaçlandı. Toplantının ana gündeminde ise, özellikle çocuğun usullere katılımı ve çocuk dostu yaklaşımların geliştirilmesine odaklanıldı.

Etkinlik, özellikle boşanma davalarındaki velayet konularında ayrıntılı olarak gerekçelendirilmiş kararlar verilmesini amaçlayan, istişare, işbirliği ve bilgi paylaşımının yapılabileceği çok çeşitli tartışma platformları şeklinde planlandı. Toplantının ilk günü, yargı mensuplarının konu ile ilgili görüşleri alınacak olup ikinci gün çocuğun yüksek yararı prosedürlerine katılan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmaların görüşlerine başvurulacak. Her iki gün de Avrupa Konseyi danışmanlarınca Avrupa ülkelerinde yürürlüğe koyulmuş karşılaştırmalı standartlar ve uygulamaların yanı sıra BM Çocuk Hakları Komitesinin Tavsiyeleri ve Avrupa Konseyi Çocuk Dostu Adalet Kılavuzu katılımcılara sunulacak.

Toplantı bitiminde, danışmanlar ekibi tarafından, çocuğun yüksek yararının belirlenmesi prosedürlerine ilişkin karşılaştırmalı standart ve uygulamaları ve bu prosedürleri idare eden yasal çerçeve ile önerilen eylemlerin özetlendiği ve toplantılarda işaret edilen sorunların ele alındığı bir “Karşılaştırmalı Değerlendirme ve Tavsiyeler Raporu” hazırlanacak.