‘BAĞIMLILIKLA MÜCADELE’YE ADALET AKADEMİSİNDEN MÜFREDAT DESTEĞİ

25 Mayıs 2022
Türkiye Adalet Akademisi

Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Yargının ve İnfaz Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi kapsamında müfredat ve el kitapları oluşturulması çalıştayı Ankara’da başladı.

AB Katılım Öncesi Mali Destek Aracı (IPA II) 2016 yılı programı kapsamında önerilen ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bağımlılıkla Mücadelede Yargının ve İnfaz Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamında müfredat ve el broşürü hazırlık çalışmaları başladı.

Türkiye Adalet Akademisi ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün iş birliğinde yürütülen proje kapsamında “Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Yargının ve İnfaz Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Proje” çalıştayı Ankara’da düzenlenerek, el kitapları ve müfredat oluşturulması çalışmalarına başlandı.  

Teknik destek modeli ile uygulanacak projenin amacı madde kullanımı nedeniyle yargılanan ve bu nedenle denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kişiler ile ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi, Adalet Akademisinde eğitim gören hâkim ve savcı adaylarına ve görevdeki hâkim ve savcılara bağımlılık konusunda mesleki eğitimlerin verilmesi, bu konuda yargı ve infaz sisteminin güçlendirilmesidir.

 ‘KAMU SAĞLIĞINA İLİŞKİN SUÇLAR’ DERSİ MÜFRETEDA EKLENDİ

Türkiye Adalet Akademisi uyuşturucu bağımlılığına ilişkin ders içeriği “Kamu Sağlığına İlişkin Suçlar” kapsamında yer almaktadır. Adı geçen ders Adalet Akademisi son dönem eğitiminde, hâkimlik sınıflarına 9 ders saati, savcılık sınıflarına 12 ders saati şeklinde verilmektedir. Proje faaliyetlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesiyle Adalet Akademisi müfredatında yer alan “Kamu Sağlığına İlişkin Suçlar” dersinin hâkim ve savcı adaylarına daha verimli ve etkili şekilde verilmesi sağlanacaktır.

Adalet Akademisi Meslek İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından “Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Suçları” konusunda meslek içi eğitimler yapılmaya devam etmektedir. 2022 Meslek İçi Eğitim Planı kapsamında 25-27 Mart 2022 tarihleri arasında 100 kişinin katılımıyla Antalya’da yüz yüze “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları” eğitimi gerçekleştirildi. Ayrıca 21 Ocak 2022 tarihinde uzaktan eğitim yöntemiyle “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları” eğitimi gerçekleştirilmiş olup yine eğitim planı çerçevesinde 21 Aralık 2022 tarihinde adı geçen eğitim uzaktan eğitim yoluyla tekrar verilecektir. Meslek içi eğitimlere katılan hâkim ve savcılara yapılan anketlerde en çok ihtiyaç duyulan eğitimin “uyuşturucu” konusunda olması nedeniyle meslek içi eğitimler açısından da söz konusu proje faaliyetleri son derece önem taşımaktadır.

25-27 Mayıs 2022 tarihlerinde Green Park Hotelde adliyede görev yapan uyuşturucu suçlarına bakan hâkim ve savcılar, infaz hâkimleri, Yargıtay tetkik hâkimleri, Yargıtay savcıları gibi 30 kişiden oluşan katılımcıyla müfredat ve el kitapları oluşturulması konusunda çalıştay çalışması bugün başladı.