AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİNİN FAALİYET DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

06 Temmuz 2022
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, yapılan ve planlanan faaliyetler ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hâle getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen projenin Aile Mahkemeleri Hâkimlerinin ve Hâkim Adaylarının Eğitimleri toplantısına, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir,  Daire Başkanı Abdullah Murat, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Operasyon Başkanı Pınar Başpınar, Avrupa Konseyi Proje Yöneticisi Aytek Çingitaş ve proje uzmanları katıldı.

 “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilerek, Avrupa Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülüyor. Proje, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hâle getirilmesini sağlamayı ve aile mahkemelerinin özellikle kadınların, çocukların ve diğer aile üyelerinin haklarını korumadaki etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Faaliyet Değerlendirme Toplantısında, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek faaliyetler ile ilgili görüş, öneri ve değerlendirmelere yer verildi.