AİHM’nin ihlal kararları karşısında Türkiye’nin durumu, ihlal istatistikleri, kararların infazı ve çözüm önerileri” konulu sunum

14 Haziran 2019
Türkiye Adalet Akademisi

Akademimiz bünyesinde yer alan insan hakları merkezinin faaliyetleri kapsamında, Cumhuriyet savcısı adayı Büşra Hazel KAYA ve hâkim adayı Orhan Gazi SARIDAĞ tarafından, "AİHM'nin ihlal kararları karşısında Türkiye'nin durumu, ihlal istatistikleri, kararların infazı ve çözüm önerileri" konusunda, hâkim adaylarına yönelik, sunum yapılmıştır.

Hâkim Dr. Musa TANRİSEVEN ve hâkim Süleyman KAYNAR tarafından organize edilen ve 12 Haziran 2019 günü gerçekleştirilen sunumla Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarıyla ilgili hakkında farkındalığın arttırılması amaçlanmıştır.