Sürekli İşçi Alımı Nihai Başarı Listesine İlişkin Duyuru

30 Ekim 2019
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 02-06/09/2019 tarihleri arasında açık iş ilanlarına yapılan başvurular sonucunda kuraya tabi iş pozisyonları için 08-09/10/2019 tarihlerinde yapılan sözlü sınav ve şoförler için ayrıca uygulama sınavı sonucunda başarılı olup sınavı kazananlar, yedekler ile sınavda başarılı olamayanlar Ek’te ilan edilmiştir.

Sınavı kazanan adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 15/11/2019 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Adalet Akademisi İnsan Kaynakları Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmekte olup; posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Atanma hakkını kazananlardan, öngörülen niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile yanlış yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazananlardan her ne sebeple olursa olsun iş sözleşmesi yapılmayan veya deneme süresi sonunda iş sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek hak sahiplerinden gerekli belgeler istenecek olup, boş kalan yerlere şartları tutanlar arasından yedek listesindeki sırasına göre alım yapılacaktır.

Atanmaya hak kazanan hak sahiplerinden istenecek evraklar;

  1. Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak), (Temizlik görevlisi iş koluna başvuran adaylar açısından Sağlık Kurulu Raporunda “bulaşıcı hastalığı bulunmadığı”na dair ibarenin de yer alması gerekmektedir.
  2. Mal Bildirimi Formu (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
  3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı, bilgisayar ile doldurulacak)
  4. Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi
  5. Dört adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

 

Ek-1: Temizlik Personeli Nihai Başarı Listesi
Ek-2: Bahçıvan Nihai Başarı Listesi
Ek-3: Şoför Nihai Başarı Listesi
Ek-4: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Örneği
Ek-5: Başarılı Adaylardan İstenilecek Mal Bildirimi Formu Örneği