19-22 Aralık 2019 Tarihleri Arasında Antalya İlinde Düzenlenecek Olan “Fikri Mülkiyet Hukuku” Konulu Çalıştaya İlişkin Duyuru

11 Kasım 2019
Türkiye Adalet Akademisi

19 – 22 Aralık 2019 tarihleri arasında, Antalya ilinde Fikri Mülkiyet Hukuku konulu çalıştay düzenlenecektir.

Söz konusu çalıştaya katılmak isteyen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının;

  • Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Hâkimlerinin bağlı bulundukları Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlıklarına,
  • Cumhuriyet Savcılarının ise bağlı bulundukları Cumhuriyet Başsavcılıklarına,

bir dilekçe ile 20/11/2019 tarihi mesai bitimine kadar başvurmaları ve başvuranların tek liste halinde 22/11/2019 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'na UYAP ortamında ulaştırılması gerekmektedir.

            Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

NOT: Katılım tüm hâkim ve cumhuriyet savcılarına açıktır. Bununla birlikte başta Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Kocaeli illerinde Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde yetkili veya ihtisas mahkemeleri bulunmayan yerlerde bu davalara bakmakla yetkili mahkemelerde görev yapan hâkimler ile sulh ceza hâkimleri ve bu suçlara bakmakla yetkili cumhuriyet savcılarına öncelik verilecek olup; çalıştaya katılacaklar, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 9’uncu maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenecek ve izin verilecektir.