26 Şubat – 01 Mart 2024 Tarihleri Arasında Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkları Nezdinde Yapılacak Meslek İçi Eğitime İlişkin Duyuru

7 Şubat 2024
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Başkanlığımızın 2024 yılı meslek içi eğitim planı kapsamında meslekte 7 yılını doldurmamış ve daha önce eğitim almamışlara öncelik verilmek suretiyle İdari Yargı hâkimlerinin, kadro ve yetki durumları dikkate alınarak bağlı bulundukları Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarında 26 Şubat – 01 Mart 2024 tarihleri arasında bir hafta süre ile meslek içi eğitime alınmaları planlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Buna göre, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 06.02.2024 tarih ve 152 sayılı kararı ile ekteki listede adı geçen İdari Yargı hâkimlerinin 26 Şubat – 01 Mart 2024 tarihleri arasında meslek içi eğitime alınmalarına karar verilmiştir.

Anılan eğitim kapsamında katılımcılara herhangi bir konaklama imkânı sunulmayacak olup; katılımcılar, eğitim programı süresince, bağlı bulundukları kurum bütçesinden yapılacak yolluk, yevmiye ve harcırah ödemesi karşılığında, kendi imkânlarıyla konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Not: Eğitime katılım zorunludur. Haklı mazereti olanların, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine mazeret dilekçesi ile başvurmaları ve Kurulumuz tarafından mazeret başvurularının uygun görülmesi gerekmektedir.

BİM Katılımcı Listesi
0,2 MB