30 Ekim – 03 Kasım 2023 Tarihleri Arasında Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkları Nezdinde Yapılacak Meslek İçi Eğitime İlişkin Duyuru

17 Ekim 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Başkanlığımızın 2023 yılı meslek içi eğitim planı kapsamında meslekte 7 yılını doldurmamış ve daha önce eğitim almamışlara öncelik verilmek suretiyle İdari Yargı hâkimlerinin, kadro ve yetki durumları dikkate alınarak bağlı bulundukları 9 ayrı Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarında 30 Ekim – 03 Kasım 2023 tarihleri arasında bir hafta süre ile meslek içi eğitime alınmaları planlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Buna göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 16.10.2023 tarih ve 2107 sayılı kararı ile ekteki listede adı geçen İdari Yargı hâkimlerinin 30 Ekim – 03 Kasım 2023 tarihleri arasında meslek içi eğitime alınmalarına karar verilmiştir.

Katılımcılara herhangi bir konaklama imkânı sunulmayacak olup; katılımcılar, eğitim programı süresince, bağlı bulundukları kurum bütçesinden yapılacak yolluk, yevmiye ve harcırah ödemesi karşılığında, kendi imkânlarıyla konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Not: Eğitime katılım zorunludur. Haklı mazereti olanların, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine mazeret dilekçesi ile başvurmaları ve Kurulumuz tarafından mazeret başvurularının uygun görülmesi gerekmektedir.

Adana BİM
0,2 MB
Ankara BİM
0,2 MB
Erzurum BİM
0,2 MB
Gaziantep BİM
0,2 MB
İstanbul BİM
0,2 MB
Konya BİM
0,2 MB
Samsun BİM
0,2 MB