26 Şubat – 08 Mart 2024 Tarihleri Arasında Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıkları Nezdinde Yapılacak Meslek İçi Eğitime İlişkin Duyuru

9 Şubat 2024
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Başkanlığımızın 2024 yılı meslek içi eğitim planı kapsamında meslekte 7 yılını doldurmamış ve daha önce eğitim almamışlara öncelik verilmek suretiyle hâkim ve Cumhuriyet savcılarının talepleri, kadro ve yetki durumları dikkate alınarak bağlı bulundukları Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıklarında 26 Şubat – 08 Mart 2024 tarihleri arasında iki hafta süre ile meslek içi eğitime alınmaları planlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Buna göre, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 08.02.2024 tarih ve 160 sayılı kararı ile ekteki listede adı geçen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 26 Şubat – 08 Mart 2024 tarihleri arasında meslek içi eğitime alınmalarına karar verilmiştir.

Anılan Eğitim kapsamında katılımcılara herhangi bir konaklama imkânı sunulmayacak olup; katılımcılar, eğitim programı süresince, bağlı bulundukları kurum bütçesinden yapılacak yolluk, yevmiye ve harcırah ödemesi karşılığında, kendi imkânlarıyla konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.

 Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.​

Katılımcı Listesi
0,3 MB