23.Dönem Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları Sözlü Sınavına İlişkin Duyuru

13 Aralık 2019
Meslek Öncesi Eğitim Müdürlüğü

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu 10 uncu maddesi ile 12.12.2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitimin Uygulama Esasları İle Yazılı ve Sözlü Sınavlara Dair Yönetmeliğin 37 nci maddesi uyarınca;

23. Dönem Adli Yargı hâkim ve savcı adaylarının sözlü sınavları, 13.12.2019 tarihli ve E.1222 sayılı Başkanlık Olur’u gereği 23.12.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında Türkiye Adalet Akademisi yerleşkesinde yapılacaktır.