2024 Yılı Meslek İçi Eğitim Planı Kapsamında 29.04.2024 – 24.05.2024 Tarihleri Arasında Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Nezdinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Meslek İçi Eğitimlere İlişkin Duyuru

2 Nisan 2024
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

2024 yılı meslek içi eğitim planı kapsamında, 29.04.2024 – 24.05.2024  tarihleri arasında Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Nezdinde meslek içi eğitim programlarının  yapılması planlanmış ise de;  katılımcı görevlendirmesi yapılmayacağına dair Hakimler ve Savcılar Kurulunun 02.04.2024 tarih ve 429 sayılı kararı gereği anılan eğitim programları gerçekleştirilmeyecektir.   
Değerli meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.