2023 Yılı Meslek İçi Eğitim Planı Kapsamında 22.05.2023 – 26.05.2023 Tarihleri Arasında 9 Ayrı Bölge İdare Mahkemesinde ve 22.05.2023 – 02.06.2023 Tarihleri Arasında 15 Ayrı Bölge Adliye Mahkemesinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Meslek İçi Eğitimlere İlişkin Duyuru

4 Mayıs 2023
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

2023 yılı meslek içi eğitim planı kapsamında daha önce 22.05.2023 – 26.05.2023 tarihleri arasında 9 ayrı Bölge İdare Mahkemesi ve 22.05.2023 – 02.06.2023 tarihleri arasında 15 Ayrı Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yapılmasının planlandığı duyurulan eğitimlerin, Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun da uygun görüşü alınarak yapılmamasına karar verilmiştir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.