“Yargı Paketinin Getirdiği Yenilikler: “Basit ve Seri Yargılama Usulü” Konulu Sempozyum

8 Kasım 2019
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

23 Kasım 2019 tarihinde, Yargı Reform Paketi olarak bilinen ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kabul edilen değişiklik ve düzenlemeler hakkında Ankara ilinde Yargı Paketinin Getirdiği Yenilikler: “Basit ve Seri Yargılama Usulü” konulu sempozyum düzenlenecektir.

Bu kapsamda; sempozyuma katılmak isteyen Ankara’da görev yapan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Hâkimleri bağlı bulundukları Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlıklarına, Cumhuriyet Savcıları ise bağlı bulundukları Cumhuriyet Başsavcılıklarına dilekçe ile 12/11/2019 tarihi mesai bitimine kadar başvurmaları ve başvuranların tek liste halinde 13/11/2019 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'na UYAP ortamında ulaştırılması gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

NOT: Sempozyum günübirlik olup konaklamalar karşılanmayacaktır.  Sempozyuma katılacak katılımcılar, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 9’uncu maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek ve izin verilecektir.