“Türkiye’nin Dil Analiz Sistemi Hukuki Değerlendirme” Çalıştayı Katılımcı Listesi

7 Kasım 2019
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

14-15 Kasım 2019 tarihleri arasında ekli listede isimleri belirtilen idari yargı hâkimlerinin “Etkili Uyruk Tespiti İçin Kapasite Geliştirilmesi Teknik Yardım" Projesi Kapsamında “Türkiye’nin Dil Analiz Sistemi Hukuki Değerlendirme” Çalıştayına katılımına Hâkimler ve Savcıları Kurulu Birinci Dairesi’nin  05/11/2019 tarih ve 1274 sayısı ile karar verilmiştir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Not: Bu çalıştaya katılınması zorunludur. Haklı mazereti olanların, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine mazeret dilekçesi ile başvurmaları gerekmektedir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından haklı mazereti uygun görülenler dışında, çalıştaya görevlendirilenlerin programa katılması mecburidir.

Ayrıntılı Bilgi: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

İletişim Bilgileri: Nihan ÖZOĞLU

0312 422 09 19 Cep Tel: 0544 814 00 64

Katılımcı listesine aşağıdaki lbağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KATILIMCI LİSTESİ