TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNİN 2022 EĞİTİM HEDEFLERİ

04 Mart 2022
Türkiye Adalet Akademisi

Hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirme hedefiyle eğitim çalışmalarını sürdüren Türkiye Adalet Akademisi, 2022 yılında yaklaşık 10 bin Hâkim ve Cumhuriyet Savcısına eğitim verecek.

Yenilenen ve güçlenen yapısı, “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışını temel alan vizyonuyla, çalışmalarına ara vermeden devam eden Türkiye Adalet Akademisi; adaylara yönelik meslek öncesi eğitim, hâkim ve savcılara yönelik meslek içi eğitim, hukuk ve adalet alanında kamu kurumlarına yönelik hizmet içi eğitim ile yabancı ülke hâkim ve savcılarına yönelik yurt dışı eğitim olmak üzere dört alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

ADALET AKADEMİSİ MESLEK İÇİ EĞİTİMDE REKORA KOŞUYOR

“Hâkim Savcı Eğitiminde Yeni Arayışlar” başlıklı bir çalışma yürüten Adalet Akademisi; yeni eğitim metodlarını da kullanarak, zorunlu eğitim ve uzaktan eğitimle meslek içi eğitimin yeniden yapılandırılmasını amaçlıyor.

2022 yılı eğitim planlaması kapsamında yaklaşık 10 bin hakim ve savcıya toplam 106 programda uzaktan, yerinde ve yüz yüze eğitim verilecek. Bu eğitim programlarından 87’si çevrimiçi eğitim metodu ile 57 hakim öğretim görevlisi tarafından gerçekleştirilecek.

Yargıtay Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere 15 ayrı Bölge Adliye Mahkemesi ile 9 ayrı Bölge İdare Mahkemesinde de 1.381 hâkim ve savcıya yerinde eğitimler verilecek.

Kesintisiz, sürdürülebilir ve nitelikli eğitim anlayışıyla 2022 yılı sonuna kadar 19 programda, farklı illerde hâkim ve savcılara verilecek yüz yüze meslek içi eğitimle adaylıkla başlayan süreç tamamlanmış olacak.

 

MESLEK ÖNCESİ ADAY EĞİTİMİ MÜFREDATI TAMAMEN YENİLENDİ

2019 tarihinde 34 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden kurulan Türkiye Adalet Akademisinin eğitim yapısı tamamen yenilendi. İhtiyaç duyulan konularda çevrimiçi ve çevrimdışı olarak uzaktan eğitimler düzenlemek amacıyla interaktif eğitim sistemi uygulanmaya başlandı.

Yapılan ihtiyaç analizi çalışmaları sonucunda hâkim ve savcı adaylarının eğitim ihtiyaçları tespit edilerek, eğitim modülleri hazırlandı.  “Savcılık Uygulamaları”, “Ceza Hâkimliği Uygulamaları”, “Sulh Ceza Hâkimliği Uygulamaları” ve “Hukuk Hâkimliği Uygulamaları” gibi hâkimlik mesleğinin yetkilerine göre ders içerikleri yenilendi.

Ayrıca Akademi bünyesinde, ceza hukuku, özel hukuk ve idari yargı kurulları oluşturuldu. Bu kurullar, hem eğitim sonunda, hem de eğitim başlamadan önce bir araya gelerek, eğitim müfredatı ve uygulanması konusunda görüş alışverişinde bulunarak, ortak paydada eğitim dönemi ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuyor.

 

TEMATİK KONULARDA ULUSLARARASI 8 EĞİTİM DÜZENLENECEK

2022 yılına ilişkin yapılan planlamada, belirlenen tematik konularda, 8 adet uluslararası eğitim programı planlanıyor.

Bu çerçevede, 2022 yılının ilk yarısında; Kuzey Makedonya hâkim adaylarına yönelik “Adalet Yönetimi, İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku”,  Güneydoğu Avrupa ülkelerinin hâkim adaylarına yönelik “İnsan Hakları Hukuku”,  Azerbaycan hâkim adaylarına yönelik “Adalet Yönetimi”, Orta Asya ülkelerinin hâkim, savcı ve uzmanlarına yönelik “İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku” konularında uluslararası eğitim programları düzenlenecek.

Hem yurt içi hem de yurt dışı eğitim faaliyetlerini geliştirerek sürdürmeye ve bölgesinde örnek alınan bir eğitim kuruluşu olmaya kararlı olan Türkiye Adalet Akademisi, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında Türk Yargı Eğitim Ağı kurulmasına da öncülük etmektedir.

 

UYGULAMALI EĞİTİMLERLE YARGI DAHA DA GÜÇLENECEK

Türkiye Adalet Akademisi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan “Yargı Reformu Strateji Belgesi” kapsamında, meslek öncesi ve meslek içi eğitimin niteliğinin geliştirilmesi için, 2021 yılında önemli çalışmalara imza attı.

Bu doğrultuda hâkim ve savcı adaylarının meslek öncesi pratik bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde “Akademi Uygulama Adliyesi”, “Akademi Uygulama Atölyesi”, “Uzaktan Eğitim Merkezi”, “Akademi Eğitim Platformu” kurularak, “Güven veren ve erişilebilir bir adalet” için uygulamalı eğitim modelinin önü açıldı.

 

ADALET AKADEMİSİ MODEL ALINAN BİR KURUM OLDU

Türkiye Adalet Akademisi; 7 amaç, 32 hedef ve 81 performans göstergesinden oluşan 2021-2025 yılları Stratejik Planı’nı da kamuoyu ile paylaşıma açarak, temel çalışma stratejilerinizi belirledi. Hukuk ve adalet alanında uygulayıcılara verdiği eğitimle ulusal ve uluslararası düzeyde model alınan, özgün, saygın ve yenilikçi bir kurum olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürmeye devam eden Türkiye Adalet Akademisi;  hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmeyi hedefliyor.