TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ “GEREKÇELENDİRME” ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

28 Nisan 2021
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

“Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışı ile çalışmalarını yürüten Türkiye Adalet Akademisi, 16 Ekim 2020 tarihinde başladığı “Yargı Kararlarında Gerekçelendirme” çalışmalarını sürdürüyor.  Bu kapsamda Türkiye Adalet Akademisi tarafından  “Anayasa ve İdare Hukuku Alanında Gerekçeli Karar Unsurları ve Geliştirilmesi Gereken Alanlara Yönelik İhtiyaç Analizi” yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. 

YARGI KARARLARINDA GEREKÇELENDİRME ÇALIŞMASI ÜÇ YIL SÜRECEK

Yargı kararlarında gerekçelendirme çalışması; Türk Yargısında karar yazma tarzının sistemli bir biçimde yeniden oluşturulmasını, standartların belirlenmesini ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Gerekçeli karar yazımıyla ilgili;  mevcut durum analizlerinin yapılması, ortaya çıkan ve iyileştirilmesi gereken hususların tespit edilmesi ve bunlara ilişkin çözümlerin geliştirilmesi, yazım tarzında ortak bir dil sistematiğin oluşturulması, hukuki mesele ve nitelendirme ile hükmün doğru bir şekilde yazılmasının sağlanması, Türk dilinin temel kuralları dikkate alınarak hukuki terim ve kavramlara dikkat edilmesi amaçlanıyor.

Yargı Kararlarında Yazım Usulü ve Gerekçelendirmenin Değerlendirilmesi, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları, Kararların Yazımında Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi, Yargı Kararlarında Yazım Dilinin Geliştirilmesi, Eğitim Modellerinin Belirlenmesi ve Uygulanması, Farkındalık Çalışmaları, Çalışma ile Ulaşılması Beklenen Temel Sonuçlar çalışmanın ana bileşenlerini oluşturuyor.

3 yıl sürmesi planlanan ‘Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışmasına’ 16 Ekim 2020 tarihinde başlanmıştır.

ÇALIŞMA SONUÇLARI TÜRK YARGISINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması sonucunda ise, Hâkim ve Savcıların yazım tarzı, dil kullanımı ve gerekçelendirme hususlarında bilgilendirilerek ve mesleki becerilerini geliştirecek, bu kazanımların yargı kararlarına yansıtılması sağlanacaktır. Ayrıca kararların gerekçeli yazılması konusunda standartların belirlenmesi ve bu standartların uygulanmasını temin edecek çalışmalar da hazırlanacak. Şeffaflık, hesap verilebilirlik, hukuk devleti ve hukuku güvenliğin güçlendirilmesi ile yargıya olan güveninde arttırılması diğer sonuçlar arasında yer alacak.

 

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ BELİRLENDİ

Yargı Kararlarında Gerekçelendirme çalışması, Çalışma Grubu, Bilim Kurulu ve Kurumsal İşbirliği başlıkları altında üç yöntem ile sürdürülecek. Çalışmanın yürütülmesine yönelik faaliyetlerin belirlenen hedefler doğrultusunda planlanması ve yürütülmesi amacıyla tüm paydaşların katılımı ile de bir çalışma grubu oluşturuldu. Çalışmanın bilimsel açıdan içeriğinin oluşturulması, denetlenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla ilgili akademisyenlerin katılımı ile de Bilim Kurulu oluşturuldu. İlgili kurumlar veya paydaşlarla planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için işbirliği protokolleri de çalışmalarda yerini alacak.

ÖZDEMİR: UZUN SOLUKLU BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTIK

 “Anayasa ve İdare Hukuku Alanında Gerekçeli Karar Unsurları ve Geliştirilmesi Gereken Alanlara Yönelik İhtiyaç Analizi” çalışma toplantısının açılış konuşmasını yapan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, ‘gerekçeli karar’ konusunun Türk Yargısının en önemli konu başlıklarından biri olduğunu vurguladı. Başkan Özdemir; “ Gerekçeli Karar yazımı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da karşımıza çıkan çok önemli bir konu. Bu soruna çözüm üretebilmek, Türk Yargısının kamuoyundaki izlenimini düzeltebilmek amacıyla 16 Ekim 2020 tarihinde “Yargı Kararlarında Gerekçelendirme” çalışmamıza başladık. Çalışmamızın bugünkü konusu ise “Anayasa ve İdare Hukuku Alanında Gerekçeli Karar Unsurları ve Geliştirilmesi Gereken Alanlar”. Konunun tarafları ile uzun soluklu çalışmalarımız neticesinde olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum.  Gerekçeli Karar yazımı konusunda, adaletin tecelli ettiği ve vatandaşında verilen kararlardan memnun olduğu, kararı okuduğunda anlayabileceği gerekçeler yazılmasını hedefliyoruz. Bilim kurulu ve çalışma grubu üyelerinin katkısı ile yargı tarihine geçecek  bir çalışmaya imza atıyoruz. Bugün yaptığımız bu çalışmada; Anayasa ve İdare Hukuku alanında gerekçeli karar unsurları ve geliştirilmesi gereken alanlara yönelik ihtiyaçları belirleyeceğiz. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.  

KATILIMCILAR SUNUMLARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Moderatörlüğünü İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun yaptığı “Anayasa ve İdare Hukuku Alanında Gerekçeli Karar Unsurları ve Geliştirilmesi Gereken Alanlara Yönelik İhtiyaç Analizi” yuvarlak masa toplantısında,  Danıştay 13. Daire Üyesi Doç.Dr. Gürsel Özkan,  ‘Danıştay Kararları Işığında Gerekçeli Karar Unsurları’, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu ‘Türk Anayasa Hukukunda Gerekçeli Karar Hakkı’, Hacı Bayram Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Ethem Atay ‘Türk İdare Hukukunda Gerekçeli Karar Hakkı’, Gazi Üniversitesi TÖMER Başkanı Prof. Dr. Nezir Temur ve Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Durmuş ‘İdari Yargı Kararlarının Türk Dili Bağlamında Analizi’, Danıştay İdari İşler Kurulu Tetkik Hâkimi Dr. Hâkim Zuhal Aysun Sunay ‘Danıştay Karar Yazım Rehberinin Unsurları’, Anayasa Mahkemesi Raportörü Mehmet Sadık Yamlı ‘Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında İdari Yargılamada Gerekçeli Karar Unsurları’,  Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Gül Pelin Kaya AİHM Kararları Işığında İdari Yargılamada Gerekçeli Karar Unsurları, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tahir Akca ‘İdari Yargı Bağlamında Gerekçenin Unsurlarına İlişkin Mevzuat Analizi’ sunumlarını gerçekleştirdi.