TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 26. DÖNEM HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE 16. DÖNEM İDARİ YARGI HÂKİM ADAYLARI SON DÖNEM EĞİTİM PROGRAMI AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

11 Eylül 2023
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi 26. Dönem Hâkim ve Savcı Adayları ile 16. Dönem İdari Yargı Hâkim Adayları Son Dönem Eğitim Programı Açılış Töreni, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

MUHİTTİN ÖZDEMİR: ADALET AKADEMİSİ OLARAK ÇALIŞMALARIMIZI ARTIRARAK SÜRDÜRÜYORUZ

Törende konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden hâkim ve savcı adayları Haci Uyar, Nazlıcan Levent, Şeyma Korkmaz, Bayram Korkmaz ve Şamil Kalkan’ı rahmetle anarak sözlerine başladı. Özdemir: “Adalet, bir devleti ve milleti ayakta tutan temel değerlerin başında gelmektedir. Güçlü ve etkin bir adalet; sosyal barışın yanı sıra, toplumsal güven ve hukuki istikrara bağlı olarak, güçlü ekonomiyi de beraberinde getirmektedir. Adalet, insan eliyle gerçekleşir. Adaletin tecellisinde hukuk kuralları kadar hatta daha fazla, onları uygulayanların rolü vardır. Dolayısıyla hukukçuların nitelikli olması adaletin gerçekleşmesinde çok önemlidir. İyi, yetişkin, bilgili ve erdemli hukukçu yetiştirmek günümüzde dünyanın her yerinde bir numaralı problemdir. İyi hukukçu olmak/kalmak da fevkalâde zordur.

Türkiye Adalet Akademisi olarak hedefimiz; hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda Adalet Akademisi olarak çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Kalite ve vizyon arayışımız, yeniliklerimiz hiç bitmeyecek.

Sözlerime, ünlü düşünür Sokrates’in “Nezaketle dinlemek, Akıllıca Düşünmek, Dikkatle Konuşmak, Tarafsızca Karar Vermek” tavsiyelerine uymanızı önererek son vermek istiyorum.” şeklinde konuştu.

BAKAN TUNÇ: ADALET, TOPLUMUN HUZUR VE BARIŞININ, MUTLULUĞUNUN, REFAHININ SİGORTASIDIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devletlerin payidar olmasını sağlamanın yolunun adalet olduğunu ve adaletsizliklere "dur" diyecek olanın da devletlerin adalet teşkilatı olduğunu bildirdi. Bakan Tunç, “Toplumun huzur ve barışının, mutluluğunun, refahının sigortasıdır.” dedi.

Törende konuşan Bakan Tunç, yeni eğitim döneminin başında hakim savcı adaylarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu, zorlu bir sınavı geçen adayların bu aşamaya geldiklerini dile getirdi.

Adaylık döneminde ve meslek hayatlarında adaylara başarılar dileyen Tunç, "Adalet, devletlerin payidar olmasını sağlamasının yanı sıra devletlerin varlık sebebidir. Aynı zamanda adalet, toplumun huzur ve barışının, mutluluğunun, refahının sigortasıdır. Bir adaletsizlik olduğu zaman son kertede buna 'dur' diyecek olan devletlerin adalet teşkilatıdır, hâkim ve savcılarıdır." ifadelerini kullandı.

Hâkimlik ve savcılık mesleğinin adayların omuzlarına büyük sorumluluk yüklediğini ifade eden Tunç, "Adaletin hayatla kucaklaşması, adaletin eliyle, yani sizlerin eliyle olacaktır. Sizler, adaleti hakkıyla yerine getirirseniz devletin bekasını da korumuş olursunuz. Adaleti hakkıyla yaşatırsanız insanımızı da yaşatmış olursunuz." diye konuştu.

Tunç, yargı tarafsızlığının bir unsurunun da adil görünmek olduğunu kaydetti.

ADALET AKADEMİMİZİN KAPASİTESİNİ ARTTIRACAĞIZ

Bakan Tunç, son 21 yılda adalet sisteminin imkân ve şartlarının bir başka noktaya taşındığını, personel sayısının arttırıldığını, ana kanunların büyük ölçüde elden geçirildiğini bildirdi.

Yargı hizmetlerindeki reform iradesini sürdüreceklerini belirten Tunç, bu kapsamda getirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın 2024'te uygulamaya gireceğini ifade etti. Tunç, vatandaşların özgürlüğü ve malı hakkında karar veren hâkim ve savcılar ile savunma hakkını kullanan avukatların, hukuki güvenliğe katkı veren noterlerin daha nitelikli ve kaliteli bir eğitimden geçmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

Adalet hizmetlerindeki yapısal dönüşümün ve reformların öneminin yanı sıra iyi uygulamanın da önemli olduğunu aktaran Tunç, adalet hizmetlerinin kalitesini belirleyenin temelde insan unsuru olduğunu bildirdi.

"En iyi reform, iyi uygulamadır." diye konuşan Tunç, "En kötü mevzuat, iyi uygulayıcının elinde iyi mevzuat, en iyi mevzuat, kötü uygulayıcının elinde de kötü mevzuata dönüşüyor. Bu kapsamda yargı sisteminin üstüne kurulu olduğu hâkim ve savcıların eğitiminin de üzerinde bilhassa duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Hâkim ve savcıların eğitimi konusunda Türkiye Adalet Akademisinin çok önemli bir görev ifa ettiğini belirten Tunç, "Adalet Akademimizin kapasitesini bundan sonra giderek arttırmanın gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Tunç, Türkiye Adalet Akademisinde, adliyelerdeki bütün imkanların hâkim savcı adaylarına sunulduğunu söyledi.

HÂKİM VE SAVCI ADAYLARINA TAVSİYELERDE BULUNDU

Hâkim ve savcıların aynı zamanda aydın olduğunu belirten Tunç, bu kapsamda adaylara meslek dışı konularda da kendilerini geliştirmeleri ve bol bol okumalarını, yüksek lisans yapmalarını, yabancı dil öğrenmelerini tavsiye etti.

Özgür bir aklın ve muhakeme becerisinin, adalet anlayışında hayati rolünün bulunduğuna dikkati çeken Tunç, hâkim savcı adaylarına şöyle hitap etti:

"Özgür bir aklı ve muhakemeyi göz ardı edip başkalarından emir alarak adeta mankurtlaşmış bir canavara dönüşen FETÖ'cülerin, ülkemizi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğine 15 Temmuz'da şahit olduk. Fikrinizi, vicdanınızı, aklınızı başkasına emanet edip, adeta uzaktan kumandayla kontrol edilen bir robota kendinizi dönüştürmeyeceğinize zaten yürekten inanıyoruz. Aklınızı, vicdanınızı hür ve temiz tutun. Hukukun üstünlüğünü, temel insan hak ve özgürlüklerini, milletimizin önceliklerini kendinize kılavuz edinin. Çıktığımız bu yolda kararlılıkla ilerleyin. Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını her zaman koruyun. Emin olun ki bu şekilde fedakârca çalıştığınızda milletimizden duyacağınız bir 'Allah razı olsun' sözü sizin tüm yorgunluğunuzu alacaktır. Hâkimlik, savcılığın atanılarak değil, adanılarak yapılacak bir meslek olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Hepinize bu uğurda kolaylıklar diliyorum." dedi.

MEHMET AKARCA: YARGI SİSTEMİNİN İYİ İŞLEMESİ VATANDAŞ İÇİN BİR GÜVENCEDİR

Törende konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni eğitim döneminin başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulunarak, “Hâkimlik ve savcılık mesleğiyle ilgili mevzuatı ve davranış kurallarını bilmek hâkim ve savcı adaylarının asli görevidir. Adaylar, Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile bu yöndeki yönetmelikler ve diğer düzenleyici ilkeleri meslek hayatları boyunca takip etmeliler. Hâkim ve savcı eğitimiyle ilgili devletin sunduğu imkânlar üst seviyede. Sizler de sunulan bu imkânlardan yararlanmalısınız.

Bu noktada hepimiz nitelikli hukukçular olmak zorundayız. Nitelikli hukukçu olmazsak yargıya olan güveni arttıramayız ve yargı sistemini işletemeyiz. Yargı sisteminin iyi işlemesi, vatandaş için bir güvencedir. İnsan haklarının, hukukun üstünlüğünün, temel hak ve özgürlüklerin, refahın, barışın, demokrasinin güvencesi, iyi işleyen bir yargı mekanizmasıdır. Yargı mekanizması da ancak sizin gibi genç ve idealist hâkim ve savcılar sayesinde ortaya çıkar. Onun için mutlaka çok okumalı ve kendinizi çok geliştirmelisiniz.

Yargı bağımsızlığı ve diğer hukuk ilkelerinin Anayasa'da güvence altına alınması çok önemlidir. Halkın bu ilkeler konusundaki farkındalık ve bilinç düzeyinin artması da ayrıca önem arz etmektedir. Halkın hukuk bilincini yükselten bir yargı, aynı zamanda kendi bağımsızlığını ve Anayasa'da yer alan temel hukuk ilkelerini de güvence altına alabilir. Bunu sağlamanın yolu bütün bileşenleriyle yargıda şeffaflığın sağlanmasından geçer." diye konuştu.